připravujeme
2. 10. 19:00
19:30
Praha

Samuel Kummer (DE)

varhany
Renomovaný varhaník drážďanského Frauenkirche provede v pražském kostele sv. Ignáce z Loyoly díla Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Roberta Schumanna i své vlastní skladby.

Samuel Kummer se narodil ve Stuttgartu, studoval církevní hudbu na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Vybudoval si široký repertoár mnoha stylů, který doplňuje improvizací, kterou rovněž studoval. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů, vyhrál mnohé interpretační i improvizační soutěže. Koncertuje v Německu, Nizozemí, Polsku, Maďarsku, Rusku, USA i střední Americe. Účinkuje na významných festivalech, benefičním koncertem podpořil restauraci historických Walckerových varhan v Guatemale. Vedl okresní pěvecký sbor v kostele sv. Martina v městečku Kirchheim unter Teck (1998-2005), s nímž s výborným ohlasem provedl mnohá oratoria (např. In Terra Pax od Franka Martina). Byl jmenován varhaníkem v Dresden Frauenkirche (2005). Podílí se na pořádání Drážďanského varhanního cyklu. Sólově vystoupil s Chemnitz Philharmonic (2007). Jeho CD varhanních skladeb Bacha a Duruflého (2005) mu přineslo jednohlasnou chválu mezinárodního odborného tisku.
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Ze sbírky „Šest preludií a fug pro klavír“ op. 35:
Preludium a fuga č. 1, B-Dur (varhanní úprava: Christoph Bossert)

Robert Schumann
(1810-1856)
Šest fug na B-A-C-H op. 60:
I. Langsam. Nach und nach schneller
II. Lebhaft
III. Mit sanften Stimmen
IV. Mäßig, doch nicht zu langsam
V. Lebhaft
VI. Mäßig, nach und nach schneller

Samuel Kummer (1968*)
Fantazie v německém pozdně-romantickém stylu na "Pevný hrad je náš Bůh“ (2017)
Kostel sv. Ignáce leží na území Římskokatolické farnosti sv. Štěpána, jež je součástí Arcidiecéze pražské. Architektura kostela představuje dovršení raně barokního slohu v Čechách a je zachována takřka v původním stavu. Vnitřní výzdoba však prošla proměnami a převážná část dnešního vybavení pochází z 2. poloviny 18. století.
Když v roce 1678 posvěcen kostel sv. Ignáce, byly v něm už s největší pravděpodobností instalovány i varhany. Jednalo se o barokní nástroj se dvěma manuály a 19 registry.  Ty byly rekonstruovány v roce 1912.
Na konci 2. světové války způsobily výbuchy bomb na Karlově náměstí při mylnému náletu na Prahu narušení statiky kůru. Protože hrozilo zřícení celé varhanní kruchty, byly varhany demontovány, kůr zpevněn a hudební nástroj zrekonstruován.
Současná podoba nástroje pochází od firmy Kánský-Brachtl z roku 2013: třímanuálové historické varhany mají stejně jako v roce 1912 celkem 50 rejstříků a 3 100 píšťal. Nejmenší z píšťal měří 15 mm a největší 6 m.
koupit vstupenky
kostel sv. Ignáce
3. 10. 19:00
Brno

Julian Gembalski (PL)

varhany
V podání polského varhaníka uslyšíme skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Ludwiga Krebse, Jana Křtitele Kuchaře a v neposlední řadě také varhanní improvizaci samotného Juliana Gembalského na téma B-A-C-H.
Julian Gembalski studoval je aktivní jak umělecky, tak pedagogicky i výzkumně. Koncertuje v mnoha zemích Evropy i Spojených států, nahrává pro Polský rozhlas i televizi, rovněž pro německé a dánské rozhlasové stanice. Nahrál 45 CD, některé ve spolupráci se sopranistkou Elżbietou Grodzkou-Łopuszyńskou. Vyhrál improvizační soutěže v Gdaňsku, Výmaru a mnohé další. Vedle své koncertní činnosti se věnuje také skladbě a výzkumným aktivitám: je autorem řady článků na téma historie slezských varhan a problémů s údržbou historických nástrojů. V letech 1996-2002 působil jako rektor na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích, kde nyní vede Katedru varhanní a cembalové interpretace. Stará se o varhanní nástroje v katowické diecézi a v roce 2004 založil první varhanní muzeum ve střední Evropě.
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium a fuga C-dur BWV 547

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Choralpreludium „Herr Gott, dich loben alle wir”
Fuga „B-A-C-H”

Johann Sebastian Bach
Fantasia a fuga (improvizovaná) c-moll BWV 562

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
Partita C-dur

Julian Gembalski (1950)
Fantasia „B-A-C-H” (improvizace)
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie je pozůstatkem monumentální jezuitské koleje, která byla zbořena na počátku 20. století. V tomto rozlehlém komplexu budov bylo umístěno gymnázium, seminář pro chudé studenty a noviciát české jezuitské provincie. Se stavbou kostela se začalo roku 1598 a 22. září 1602 byl vysvěcen. Při náletu v 20. listopadu 1944 byl kostel vážně poškozen, zničeny byly i původní barokní varhany Tomáše Schwarze z roku 1744. Po válce byl kostel rekonstruován a nově otevřen. Dne 10. listopadu 1984 navštívila kostel sv. Matka Tereza z Kalkaty. Po 217 letech byla dne 1. srpna 1990 duchovní správa původního jezuitského kostela opět svěřena Tovaryšstvu Ježíšovu. V kostele probíhá řada akcí pro mládež i dospělé, pořádají se zde studentské bohoslužby i bohoslužby v angličtině, dále pak koncerty, přednášky, kursy, přípravy ke svátostem, poutě, výlety atd. Kostel je od roku 1990 opravován a udržován, mj. roku 2009 byl pořízen zvon Martina Středy, požehnaný papežem Benediktem XVI., v roce 2014 varhany švýcarské firmy Orgelbau Mathis AG (III+P/48) a roku 2016 pamětní deska sv. Matky Terezy. V kryptě kostela je pohřben mj. i P. Martina Středa, SJ, význačný rektor brněnské koleje a obránce Brna za švédského obléhání města roku 1645.
koupit vstupenky
jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
7. 10. 15:00
19:00
Doubravník

Aneta Ručková
Josef Kratochvíl

lyricko-koloraturní soprán
varhany
Jediný odpolední koncert Bachova varhanního podzimu 2018 se uskuteční v doubravnickém kostele Povýšení sv. Kříže. Letos se zde představí mladičká operní pěvkyně Aneta Ručková a varhaník Josef Kratochvíl s barevným programem.
ANETA RUČKOVÁ je mladá lyricko-koloraturní sopranistka pocházející z Valašska. Zpěvu se věnuje od dětství, společně s cimbálovými muzikami nahrála sólově několik lidových písní. Vystudovala kombinovaný obor hudebního gymnázia na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, pokračuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Absolvovala roční zahraniční stáž na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katovicích. Na sezónu 2018/2019 Aneta působí v Lipském operním domě. Koncertuje sólově, vystupovala také v barokních operách s Ensemble Damian. V roce 2016 premiérovala s Moravskou filharmonií Olomouc skladbu The Earth - symfonii pro dva soprány od skladatele Josefa Javory. Mezi její úspěchy patří také 1. místo v Písňové soutěži Bohuslava Martinů nebo 2. cena a Cena poroty za jedinečné provedení skladby A. Tučapského Love and sorrow na Mezinárodní interpretační soutěži Stonavská Barborka.

JOSEF KRATOCHVÍL je varhaník a klavírista. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř a gymnáziu v Ostravě (varhany), bakalářská studia (varhany a klavír) absolvoval na Akademii múzických umění v Katovicích (varhany u prof. Juliana Gembalského). V magisterských studiích pokračuje na Vysoké škole hudební a divadelní v Lipsku. Stal se finalistou mezinárodní varhanní soutěže „Baroko a Romantismus“ v Katovicích, kde získal čestné uznání za vysokou úroveň hry. Získal ocenění na prestižní mezinárodní varhanní soutěži „Vox Polonia Petropolitana“ v Petrohradě, díky němuž vystoupil se svým recitálem v Petrohradě a v Moskvě. V roce 2017 zvítězil v interpretační soutěži Janáčkovy filharmonie Ostrava. V únoru 2018 vystoupil jako sólista s Janáčkovou filharmonií Ostrava v rámci cyklu mladých talentů „Jeunesses Musicales.“ Jako sólista vystoupil také se Státní filharmonií Košice. Ve Valašském Meziříčí spoluorganizuje varhanní festival „Podzimní varhany“.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Motetto Exultate, Jubilate KV 165 – 1. část

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Toccata Ottava z Varhanní knihy č. 1

Alessandro Poglietti (-1683)
Aria Bizzara del Rossignolo

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Gloria - Domine Deus

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
Fantazie d moll

Johan S. Bach (1685-1750)/Charles Gounod (1818-1893)
Ave Maria

Jan Křtitel Kuchař
Andante a moll

Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
Fuga C dur

Domenico Scarlatti (1675-1757)
Sonáta C dur

Antonín Dvořák (1841-1904)
Bože, Bože píseň novou (č. 5)
Biblické písně: Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou (č. 8)
Zpívejte Hospodinu píseň novou (č. 10)

Georg Muffat (1653-1704)
Toccata ottava z Aparatus musicus organisticus

Wolfgang Amadeus Mozart
Motetto Exultate, Jubilate KV 165 - Alleluja
Kostel Povýšení svatého Kříže stojí na místě původního kostela zaniklého kláštera augustiniánek. Jedná se o goticko-renesanční síňové trojlodí s hranolovou věží před západním průčelím. Pod presbytářem byla zřízena pernštejnská hrobka, která byla vypleněna švédskou armádou v roce 1645. Pozdně barokní období znamenalo pořízení současného mobiliáře z dílny brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Na hlavním oltáři se ocitlo mistrovské plátno Nalezení sv. Kříže od rakouského malíře Franze Antona Maulbertsche. Poslední velká úprava proběhla v letech 1859–1867, kdy nechal hrabě Vladimír Mitrovský přistavět k severozápadní stěně trojlodí novogotickou hrobku Mitrovských a dal do ní převézt tělesné pozůstatky svých předků. Dnes se v ní nachází 19 litinových sarkofágů.

Varhany v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku postavil roku 1760 brněnský varhanář Jan Výmola. Po technické a umělecké stránce jsou jeho nejlépe dochovaným nástrojem. Jsou mechanické, což znamená, že hráč ovládá stiskem klávesy ventil, kterým se přivádí stlačený vzduch do píšťal. Tento systém umožňuje nejcitlivější spojení hráče s výsledným zvukem a je ideální pro umělecký přednes. Kromě jednoho rejstříku jsou všechny rejstříky původní a původní jsou i vzdušnice, na kterých stojí píšťaly, ale také všechno mechanické ústrojí a soustava měchů. Po zvukové stránce měly varhany štěstí, že nebyly přestavěny a jejich zvuk zůstal původní. Varhany jsou tedy nejen hudební, ale i technickou památkou jedinečné ceny. V roce 2013 jejich rekonstrukci dokončil Dalibor Michek.
koupit vstupenky
kostel Povýšení sv. Kříže
11. 10. 19:00
18:00
Brno

Irena Chřibková

Nově rozšířené varhany v kostele sv. Tomáše rozezní varhanice Irena Chřibková, titulární varhanice v chrámu sv. Jakuba v Praze a ředitelka svatojakubského festivalu Audite Organum.
Irena Chřibková studovala hru na varhany na kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského, na pražské AMU a ve Francii u Susan Landale. Úspěchy na interpretačních soutěžích odstartovaly její koncertní kariéru. Vystoupila ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a USA. Spolupracuje s předními instrumentalisty, zpěváky, sbory a orchestry. Programy jejích koncertů zahrnují bohatou světovou varhanní literaturu od baroka po současnost. Je také vyhledávanou interpretkou soudobých děl, ve svém repertoáru má takřka celé varhanní dílo Petra Ebena. Některá jeho díla uvedla v české premiéře. Natáčí pro český, belgický, francouzský a polský rozhlas a českou televizi. Po pedagogickém působení na konzervatoři P. J. Vejvanovského a Konzervatoři Evangelické akademie v Kroměříži nyní vyučuje v Praze. Zasedá v porotách varhanních soutěží a vede interpretační kursy. Je předsedkyní Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum. Je varhanicí a ředitelkou kůru baziliky sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Tam založila několik cyklů duchovní hudby (Velikonoční a Vánoční koncerty, Svatojakubský podzim), z nichž Mezinárodní varhanní festival se řadí mezi nejvýznamnější světové festivaly.
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium a fuga G dur BWV 541

Josef SUK (1874-1935)
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35 (úprava Fr. Picka)

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Schüblerovy chorály:
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ BWV 645
„Meine Seele erhebt den Herren“ BWV 648

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Pièce d´orgue a 5. avec La Pedalle continu BWV 572
chorál „Ertödt uns durch dein´Güte“ z kantáty BWV 22

Bedřich Antonín WIEDERMANN (1883-1951)
Humoreska

Jaromír WEINBERGER (1896-1967)
Miriam – Rachel – Deborah z cyklu Dedications

Josef KLIČKA (1855-1937)
Fantasie na motivy symfonické básně “Vyšehrad” od B. Smetany op. 33
Počátky kostela svatého Tomáše apoštola sahají do 14. století, kdy jej Jan Jindřich založil společně s augustiniánským klášterem. Samotný kostel byl v průběhu staletí mnohokrát opravován a přestavován, jeho současná barokní podoba pochází ze 17. století. Během husitských válek byl areál poškozen a nepovedlo se ho kompletně opravit ani do švédského obléhání Brna v roce 1645. Od roku 1661 začala probíhala stavební obnova kostela v duchu barokního tvarosloví pod vedením Jana Křtitele Erny. Gotický půdorys kostela byl rozšířen barokním trojlodím s vestavěnými mělkými kaplemi. Monumentální západní průčelí bylo ozdobeno sochami světců od Jana van der Furtha.
Původní třímanuálové mechanické varhany III+P/40 v kostele sv. Tomáše postavil v roce 1700 Jan David Sieber, nejvýznamnější moravský varhanář své doby.
koupit vstupenky
je považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství (jako sólista a dirigent) s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů.
Hudbě se začal profesionálně věnovat po absolutoriu přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Ukončil studium hudební teorie na Akademii múzických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla.
Od r. 1991 Robert Hugo působí jako varhaník universitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu. Pravidelně vyučuje na letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně - teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz.
Spolupracoval s mezinárodně uznávanými soubory jako Musicalische Compagney Berin, Pro Cantione Antiqua London, Bornus Consort Warszawa a sólisty jako Magdalena Kožená, Simon Standage nebo Jiří Stivín. Působil jako dirigent Janáčkova divadla v Brně. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti. Koncertuje v mnoha evropských zemích, především ale v Čechách, Německu a Polsku.
kostel sv. Tomáše
14. 10. 19:00
18:00
Brno

Martin Moudrý

varhany
V programech 9. ročníku Bachova varhanního podzimu dominuje tvorba Johanna Sebastiana Bacha, ale zazní také skladby jeho žáků a dalších tvůrců 18. století. Na Bacha navázal pozdní romantik Max Reger, na něhož se zaměřuje varhaník Martin Moudrý. Reger v Brně koncertoval a jeho chorální fantazie Straf mich nicht jako jediné dílo zazněla ve světové premiéře právě v Brně, ve zbouraném Německém domě. V Moudrého podání zazní v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Varhaník, klavírista a skladatel MgA. Martin Moudrý je absolventem Hudební akademie múzických umění v Praze (varhany) a Pražské konzervatoře (varhany, skladba, klavír). Současně byl po čtyři roky stipendistou v německém Würzburku, kde absolvoval postgraduální studium. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů. Studoval soukromě improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. Pravidelně účinkuje v České republice i v zahraničí, ročně kolem padesáti koncertů. Vedle sólové koncertní dráhy rovněž spolupracuje s mnoha významnými sólisty nebo hudebními tělesy. Působí také jako improvizátor, skladatel a klavírista. Je pedagogicky činný na konzervatoři Jana Deyla (hudební teorie, koncertní referent, korepetice). Je ředitelem kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a varhaníkem na tradičních Mších sv. v Praze na Karlově. Účinkoval v České televizi a nahrává pro Český rozhlas a další vydavatelství. Jako první Čech nahrává kompletní varhanní dílo Maxe Regera. Získal první cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Leoše Janáčka v Brně (2017).
J. S. Bach (1685 - 1750)
Preludium a fuga Es dur, BWV 552

Improvizace

Max Reger (1873 - 1916)
Monology, op. 63 (Preludium a fuga, Introdukce a passacaglia f moll)

Improvizace

Max Reger
Chorální fantasie na "Straf mich nicht in deinem Zorn", op. 40/2
Brněnská bazilika Nanebevzetí Panny Marie je právem označována za klenot gotické architektury na Moravě. Vdova po českém králi Václavu II., královna Eliška Rejčka, začala v roce 1323 budovat na Starém Brně nový chrám zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté. Současně vedle něho založila klášter cisterciaček, nazývaný Aula Sanctae Mariae. Po své smrti v roce 1335 nalezla Eliška Rejčka v bazilice místo posledního odpočinku. Je vyznačeno v dlažbě baziliky písmenem E s královskou korunkou.
V 18. století byl interiér chrámu barokizován. Na příkaz Josefa II. se v roce 1783 stěhují na Staré Brno augustiniáni, a to ze svého původního kláštera sv. Tomáše na nynějším Moravském náměstí. U příležitosti korunovace obrazu Černé Madony v roce 1736 nechali augustiniáni zhotovit slavný „stříbrný oltář“. Ten přibližně o půl století později vzali s sebou na Staré Brno.Díky tradičnímu působení augustiniánů ve školství a jejich otevřenému přístupu bylo opatství centrem duchovního, vědeckého a kulturního života města Brna. Mezi osobnosti, které zde žily, patří zakladatel genetiky opat Johann Gregor Mendel či hudební skladatel Leoš Janáček.
koupit vstupenky
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
18. 10. 19:00
19:30
České Budějovice

Jan Talich
Martin Kasík

housle
klavír
Jako každoročně je varhanní program doplněn o jeden komorní koncert – tentokrát se špičkovými interprety houslistou Janem Talichem a pianistou Martinem Kasíkem. Ti provedou díla Smetany, Janáčka, Francka a samozřejmě Johanna Sebastiana Bacha.
JAN TALICH je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie. Vystudoval pražskou konzervatoř a poté AMU. Získal stipendium v USA a poté na anglické Guildhall School of Music. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí: ve městech, jako je Telč, Dijon, Angers, Prades a na Conservatoire Superieur v Paříži. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejslavnějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky. Kvarteto jezdí pravidelně na turné do Japonska, Jižní Ameriky, Mexika, či Jižní Koreje. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

MARTIN KASÍK, vítěz jedné z nejprestižnějších světových soutěží Young Concert Artists Competition v New Yorku 1999, se věnuje klavírní hře od 4 let. Studoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a AMU v Praze. Je vítězem mnoha domácích i mezinárodních soutěží, mj. soutěže Pražského Jara 1998, držitelem ceny Davidoff Prix 2000 pro nejlepšího českého interpreta do 28 let v oblasti klasické hudby a Ceny Harmonie pro nejúspěšnějšího mladého umělce za rok 2002. Koncertoval v řadě prestižních koncertních sálů Evropy (Berlín, Londýn, Lipsko, Zürich, Amsterdam, Helsinky, Barcelona ad.), Spojených států amerických (Carnegie Hall, Kennedy Center Washington aj.), Japonska, Tai – Wanu a Singapuru. Jako sólista vystupoval se světovými orchestry, pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, se kterými podnikl turné po USA a Japonsku. Je prezidentem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních. Pedagogicky působí na pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění v Praze. Martin Kasík vydal 12 CD ve spolupráci se společnostmi Supraphon a ArcoDiva.
Johann Sebastian Bach
Chaccone d moll

Leoš Janáček
Sonáta pro housle a klavír

Bedřich Smetana
Z domoviny

přestávka

César Franck
Sonáta pro housle a klavír A dur
Od roku 1988 vlastní Jihočeská filharmonie samostatnou budovu, vzniklou adaptací dřívějšího kostela sv. Anny a účelovou přístavbou. Tím vznikl objekt plně vyhovující koncertním i provozním potřebám. Jeho výhodná poloha ve středu města učinila z koncertní síně jedno z hlavních kulturních středisek města.
Koncertní síň je pojmenovaná po českobudějovickém rodákovi a významném skladateli Otakaru Jeremiášovi. Koncertní prostředí dotváří pohled na moderně koncipované varhany.

Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice
www.jcfilharmonie.cz
koupit vstupenky
koncertní síň Otakara Jeremiáše (kostel sv. Anny)
20. 10. 19:00
19:00
Žďár nad Sázavou

Petra Kujalová

varhany
varhany studoval nejprve na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy. Od roku 2014 ve studiu varhanní hry pokračuje na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého. Aktivně se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů (T. Jellema, E. Wiersinga, J. Tůma, W. Zerer, L. Mallié ad.) a absolvoval Varhanní akademii v Sarlat (M. Bouvard a Y. Bouvard). V akademickém roce 2015/2016 studoval v rámci programu Erasmus na Institut supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena.
Varhany ve žďárském kostele sv. Prokopa rozezní varhanice Petra Kujalová. Zahraje skladby z pera Dietricha Buxtehudeho, Johanna Sebastiana Bacha, Charles-Marie Widora a mnohých dalších.
PETRA KUJALOVÁ je absolventkou Konzervatoře Brno a Janáčkovy akademie v Brně. Stala se vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě a získala zvláštní ocenění Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby Petra Ebena. Na základě nahrávky byla vybrána na Mezinárodní varhanní soutěž v irském Dublinu (2014). Absolvovala zahraniční stáž na Académie supérieure de musique ve Štrasburku (u prof. Aude Heurtematte). Navštívila mistrovské kurzy např. O. Latryho, K. Owolabiho, P. D. Perettiho, M. Toporowského ad. Získala 2. místo a titul laureátky na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně (2017). Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno natočila varhanní skladbu J. S. Bacha a Gastona Litaize. V současnosti studuje doktorský studijní program na HF JAMU a aktivně se věnuje koncertní a pedagogické činnosti.
Dietrich Buxtehude
Preludium g moll, BuxWV 149

Johann Sebastian Bach
"An den Wasserflüssen Babylon" BWV 653b (Pedale doppio)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sonáta c moll, č. 2

Johannes Brahms
"Herzlich tut mich verlangen", op.122, č. 10
Preludium a fuga g moll, WoO 10

Franz Danksagmüller
Estampie

Charles-Marie Widor
3 části z cyklu Bach´s Memento: Marche du Veilleur de Nuit, Sicilienne, Matheus-Final
Gotický kostel sv. Prokopa se tyčí na ostrohu u řeky Sázava, nedaleko Náměstí Republiky a v bezprostředním sousedství Tvrze. Jedná se o jednu z významných památek města Žďáru nad Sázavou a jeho širokého okolí. Kostel zde patrně stál již roku 1270. V 17. století se kolem kostela nacházel hřbitov obklopený zdí a kostnice, měl dvě sakristie a čtyři oltáře. Roku 1651 byl kostel zasažen bleskem.
Do 18. století můžeme datovat barokní přestavbu kostela, během níž patrně došlo ke stavbě hvězdicové klenby v sakristii a úpravě oken. Staletí 19.-20. byla ve znamení regotizace kostela. Do let 1870-1910 se datují barevné vitráže v oknech. V roce 2000 během rekonstrukce došlo k objevu původních nástěnných maleb. Věž kostela je vysoká 53 m. Moderní varhany pocházející z roku 1988 se nacházejí na pozdně gotickém kůru.

Tvrz 1/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
www.prokopzr.cz
koupit vstupenky
kostel sv. Prokopa
21. 10. 19:00
19:00
Brno

Schola Gregoriana Pragensis

varhany studoval nejprve na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy. Od roku 2014 ve studiu varhanní hry pokračuje na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého. Aktivně se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů (T. Jellema, E. Wiersinga, J. Tůma, W. Zerer, L. Mallié ad.) a absolvoval Varhanní akademii v Sarlat (M. Bouvard a Y. Bouvard). V akademickém roce 2015/2016 studoval v rámci programu Erasmus na Institut supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena.
David Eben, umělecký vedoucí
Hasan El-Dunia, Jan Kukal, Stanislav Předota, Ondřej Maňour, Tomáš Lajtkep, Michal Medek, Ondřej Holub, Ondřej Múčka
Tomáš Thon, varhany
Propojení varhan se sborovým mužským zpěvem ocení obdivovatelé Davida Ebena a jeho souboru Schola Gregoriana Pragensis, který přivede posluchače prostřednictvím gregoriánského chorálu k samým kořenům evropské duchovní hudby a v protikladu nabídne liturgické zpěvy Petra Ebena z poloviny 20. století.
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Od konce roku 1989 se soubor intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí. Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, "Zlatá Harmonie" za nejlepší českou nahrávku roku ad.). Soubor natáčí i pro Český rozhlas - zde již seznam nahrávek dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb. Schola v různých projektech spolupracovala s řadou špičkových umělců a řadí se mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století. V širokém spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu. Posluchači i odborná kritika oceňují na nahrávkách a koncertních projektech dramaturgickou nápaditost a muzikální interpretaci, se kterou soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury.
I. Gregoriánský chorál
Antiphona Hosanna filio David (Hosanna synu Davidovu, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně)
Hymnus Gloria laus
Lectio Oratio Ieremiae Prophetae
Responsorium Tenebrae factae sunt
Antiphona Speret Israel / Ps. 130 Domine non est exaltatum (Israeli, doufej v Hospodina)
Alleluia Pascha nostrum (Kristus byl obětován jako náš velikonoční beránek)

Hymnus Lux vera lucis radium (Pravé světlo skrápí oblohu paprskem)
Lectio Homilia beati Augustini
Responsorium Alme presul (Dobrotivý a svatý biskupe Vojtěchu)
Cantio Svatý Václave
Moteto Veni Sancte Spiritus — Da gaudiorum — Veni Sancte Spiritus (Přijď, Duchu Svatý. Dej odměny radosti, dej dary milosti)

Petr Eben: Sladké okovy lásky (z varhanního cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

přestávka

II. Petr Eben: Suita liturgica
5. neděle postní:
Introitus Zjednej mi právo
Graduale a Tractus Vysvoboď mne, Pane
Offertorium Oslavovati tě budu
Sv. Terezie od Ježíše:
Introitus Přijď, nevěsto má
Offertorium Velebí duše má
4. neděle postní:
Introitus Vesel se, Jeruzaléme
Svátek Všech svatých:
Offertorium Duše spravedlivých
Nanebevstoupení Páně:
Introitus Muži galilejští
Alleluia Vstoupil Bůh za plesání
Communio Prozpěvujte Pánu
Katedrála svatého Petra a Pavla (zkráceně Petrov) je sídelním kostelem biskupa brněnské diecéze. Je národní kulturní památkou, patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám jižní Moravy a také mezi nejvýraznější brněnské dominanty (mj. je vyobrazena na české desetikoruně). Obě věže jsou vysoké 84 metrů, interiér lodi a vnitřní zařízení je převážně barokní od sochaře Ondřeje Schweigla. Současná vnější silueta se dvěma věžemi vznikla podle návrhu architekta Augusta Kirsteina, který vzešel jako vítězný z architektonické soutěže v roce 1901. Na jeho základě byl chrám přestavěn 1904–1909 ve stylu novogotiky.
koupit vstupenky
katedrála sv. Petra a Pavla
28. 10. 19:00
19:30
Prostějov

Petr Kolař

varhany
Prostějovský rodák Petr Kolař, titulární varhaník brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, rozezní nově rekonstruované varhany v kostele Povýšení sv. Kříže.
Petr Kolař studoval varhanní hru na konzervatoři v Brně, poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně (ve třídě prof. Aleny Veselé). Během studií se aktivně účastnil interpretačních kurzů a úspěšně i několika mezinárodních varhanních soutěží. Po ukončení studií vyučoval varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany na brněnské Konzervatoři. Působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně (1990-1997). Roku 1998 se stal ředitelem kůru a hlavním varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Ve své profesionální kariéře se aktivně věnuje sborovému zpěvu. Byl sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně (1995–2002). Od roku 2001 vykonává funkci hlavního sbormistra Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská. Sólově vystupuje doma i v zahraničí.
FRANTIŠEK MUSIL
Sonata solemnis Allegro – Andante - Fuga

CAESAR FRANCK
Cantabile

PADRE DAVIDO DA BERGHAMO
Elevazione

JOHANN SEBASTIAN BACH
Siciliane v úpravě Ch. M. Widora

MAX REGER
Introdukce a passacaglia d moll

BOHUSLAV MARTINŮ
Vigilia

PETR KOLAŘ
Improvizace

LEOŠ JANÁČEK
Varhanní sólo z Glagolské mše
Římskokatolický farní kostel Povýšení svatého Kříže je děkanským kostelem ve městě Prostějov. Jeho historie sahá až do období před rokem 1200 a jedná se o jednu z nejstarších a nejvýznamnějších staveb města Prostějova. Roku 1391 založil Petr z Kravař klášter Navštívení Panny Marie u Alžběty v horách a pozval do Prostějova augustiniány z Roudnice nad Labem. Ti postavili nový klášter a kostel na jihovýchodním konci náměstí ve stylu vrcholné gotiky. Původní kostel sv. Kříže postihlo několik pohrom: husitské války, třicetiletá válka a velký požár. Kostel prošel ve 20. století rekonstrukcí. Věž kostela se dvěma zvony je vysoká 64,24 metrů, má přízemí a sedm poschodí.

Velké varhany v děkanském chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově patří mezi největší varhany prostějovského děkanátu. Postavila je rakouská varhanářská firma Max Zachystal & František Čapek z Kremže nad Dunajem v roce 1894. Tento nástroj měl dva manuály s pedálem, 28 znějících rejstříků a mechanickou trakturu.V roce 1934 došlo k částečné úpravě, kterou provedla varhanářská firma Rieger z Krnova. K původnímu nástroji bylo dostavěno 6 znějících rejstříků, mechanická traktura byla nahrazena pneumatickou a původní hrací stůl byl nahrazen novým. Varhany po této úpravě měly dva manuály s pedálem, 34 znějících rejstříků, 8 spojek, 5 pevných kombinací a 2 volné kombinace. V současnosti prochází nástroj rozsáhlou rekonstrukcí a koncert Petra Kolaře v rámci Bachova podzimu bude jedním z prvních koncertů, které se zde uskuteční!
koupit vstupenky
kostel Povýšení sv. Kříže
partneři
partneři
Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,
primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, starosty MČ Brno-střed Bc. Martina Landy
a starostky městyse Doubravníku Ing. Barbory Šenkyříkové.

Projekt je uskutečňován za finanční podpory
krajů Jihomoravského, Jihočeského a Olomouckého,
statutárního města Brna a města Žďáru nad Sázavou.
Kontakt na produkci:
produkce@bachuvpodzim.cz
+420 602 717 138