připravujeme
Ročník 2018 se připravuje. Prohlédněte si fotogalerii z loňského 8. ročníku:
8.9.
19:30
Brno

Dust in the Groove

jazzový sextet
Žaneta Vítová (akordeon, vokál), Michaela Bóková (vokál), Jan Přibil (trubka), Martin Opršál (marimba), Vladimír Micenko (kontrabas), Radim Hanousek (saxofony, um. vedoucí)

BACH V JAZZOVÉ BONBONIÉŘE Soubor Dust in the Groove hraje v reprezentativní prvorepublikové vile Stiassni v Brně poprvé. Ansámbl sdružený okolo elitního saxofonisty a skladatele Radima Hanouska připravil exkluzivní program, který v první části představí svou vlastní vizi Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha.
V druhé polovině koncertu si odpočineme poslechem jazzových standardů. Luxusní prostředí dá prostor luxusnímu jazzu a to vše s věčným inspiračním zdrojem hudby Johanna Sebastiana Bacha. Jestlipak se na terase vily svým zpěvem přidají i ptáci?
Soubor DUST IN THE GROOVE vznikl na Hudební fakultě JAMU, kde vedle sebe existují katedry klasické hudby i jazzové oddělení. Tvůrcem většiny skladeb je Radim Hanousek, který ve svých kompozicích využívá zkušenosti s jazzovou a současnou hudbou. Repertoár doplňují skladby Lucie Vítkové
a Michala Wróblewského. Materiál pro hudebníky tvoří notové i
grafické partitury či návody. Prokomponovaná hudba je doplněna volnými plochami, ve kterých se projevují improvizační schopnosti jednotlivých členů i schopnosti využívat řadu nástrojů pro zvukovou pestrost.
Autorská tvorba na árii z Goldbergových variací
- přestávka -
Jazzové standardy
Vila Stiassni, v Brně více známá také jako vládní vila, se otevřela návštěvníkům po rozsáhlé obnově na konci roku 2014. Vzorová obnova jí navrátila luxus a půvab první republiky.Vilu si nechal pro svoji rodinu postavit brněnský textilní továrník Alfred Stiassni, který společně s manželkou Hermine oslovil tehdy populárního brněnského architekta Ernsta Wiesnera, který v letech 1927–1929 stavbu realizoval. Ačkoliv zvenčí vila zcela odpovídá puristickému stylu architekta Wiesnera, uvnitř si rodina prosadila prvorepublikový luxus, ve kterém nechybí reprezentativní salonky s bohatým dřevěným obložením, mramorovými krby, štuky a vybavené historizujícím nábytkem. Součástí je také rozlehlá terasa a lodžie, která se otevírá do více než tříhektarové zahrady, obklopující vilu ze všech stran. Rodina si tak mohla dopřát dostatek soukromí i sportovního vyžití. V zahradě tak stále najdeme funkční tenisový kurt či bazén.Devět let po nastěhování však židovská rodina musela uprchnout před nastupujícím nacismem. Po druhé světové válce dostihl vilu zcela jiný osud. Začala sloužit jako luxusní hotel pro významné státní návštěvy. Tou první byl prezident Edvard Beneš, který ve vile nocoval již v květnu 1945. Po něm následoval zástup dalších prominentů.
koupit vstupenky
vila Stiassni
11.9.
České Budějovice

Roman Hoza
Barbara M. Willi
Anežka Kavalírová

baryton
cembalo
barokní violoncello
BAROKNÍ JISKŘENÍ Händel a Bach – velké téma letošního festivalu. Dva obří talenty se utkají na koncertě, kde uslyšíme, jak barokní muž svádí ženu a jak si barokní člověk představoval africký prales. Mezi šelmami pak projdou matematicky vypočítané tóny Johanna Sebastiana Bacha. Atraktivní basbaryton, virtuózní cembalistka a šarmantní barokní violoncellistka slibují bravurní večer.
Barytonista ROMAN HOZA, absolvent brněnské JAMU, je laureátem několika mezinárodních soutěží včetně soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Představil se opernímu publiku ve Vídni, Salzburgu, Lyonu, mnoha německých měst, Praze,Ostravě, Brně ad. Klíčovou roli v jeho repertoáru hrají mozartovské role - Don Giovanni, Leporello, Figaro, Guglielmo, Papageno aj. Pravidelně vystupuje s předními českými ansámbly staré hudby. Z posledních projektů jmenujme např.Händelova Mesiáše s Czech Ensemble Baroque nebo Fuxovu operu Costanza e Fortezza s Musicou Floreou Marka Štryncla.Po absolutoriu brněnské konzervatoře ANEŽKA KAVALÍROVÁ vystudovala na HF JAMU moderní violoncello (u Jozefa Podhoranského) a nyní také dokončuje studium historického violoncella (u Marka Štryncla). Zúčastnila se mezinárodních kurzů u předních českých cellistů. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble Baroque, Brno Baroque Trio a Musica Armonia. Hostuje v brněnských divadlech a na festivalech.

Po absolutoriu brněnské konzervatoře ANEŽKA KAVALÍROVÁ vystudovala na HF JAMU moderní violoncello (u Jozefa Podhoranského) a nyní také dokončuje studium historického violoncella (u Marka Štryncla). Zúčastnila se mezinárodních kurzů u předních českých cellistů. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble Baroque, Brno Baroque Trio a Musica Armonia. Hostuje v brněnských divadlech a na festivalech.

BARBARA MARIA WILLI studovala hru na cembalo a historický klavír ve Freiburgu a Štrasburku a provozovací praxi staré hudby na Mozarteu v Salzburgu. Pedagogicky působí jako profesorka a vedoucí katedry historické interpretace na Hudební fakultě JAMU v Brně. Jako specialistka na historické klávesové nástroje (cembalo, historický klavír, varhany) spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi, ansámbly a orchestry. Vystupuje na významných pódiích v České republice a v zahraničí, např. v opeře v Curychu, ve vídeňském Konzerthausu, ve filharmoniích v Krakově, Essenu, na hradě v Bratislavě, v pražském Rudolfinu. Natočila řadu kompaktních disků, které získaly uznání české, německé a francouzské kritiky, např. skladby z kroměřížské hudební sbírky či CD Salve Mater s gotickou hudbu pro varhany a hlasy. V Brně založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby s názvem „Barbara Maria Willi uvádí...“
MAURIZIO CAZZATI
Kantáta Lucifero

JOHANN SEBASTIAN BACH
Preludiumze Suity C dur pro violoncello sólo 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
KantátaNell‘africane selve HWV 136a

JOHANN SEBASTIAN BACH
Allemandez Partity B dur BWW 825

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Kantáta Apollo a Dafne HWV 122 (výběr):
Recitativ La terra e liberata – Pende il bendel´universo
Recitativ Placati al fin – Come rosa in su laspina
Katedrála svatého Mikuláše je hlavní kostel českobudějovické diecéze nesoucí jméno po Svatém Mikuláši. Nachází se v centru Českých Budějovic, kousek od severovýchodního rohu náměstí Přemysla Otakara II. Vedle ní stojí Černá věž, která zároveň plní úlohu zvonice katedrály. Před katedrálou se dále nachází socha biskupa Jana Valeriána Jirsíka.
koupit vstupenky
katedrála sv. Mikuláše
12.9.
19:00
Brno

Olena a Igor
Matselyukhovi

varhany a Panova flétna
VARHANY A PANOVA FLÉTNA Panova flétna, jeden z dávných předchůdců varhan, zazní na festivalu poprvé. Její teplý zvuk a monumentální možnosti varhan, velkého dechového nástroje s klaviaturou, znamenají originální výzvu. Olena Matselyukh přestaví virtuosní svět romantického génia Franze Liszta. Jeho skladba na téma
B-A-C-H se stane krásný mostem k baroknímu skladateli, který se představí ve zvukových barvách Panovy flétny. Srdeční záležitost pro milovníky flétnových tónů a důstojného prostředí baziliky na Mendlově náměstí.
OLENA MATSELYUKH se dvakrát stala laureátkou soutěže Grand Prix v Dobrem Miastu v Polsku (2003 a 2006). V ukrajinském Lvově působí jako varhanice tamější filharmonie. Je koncertně činná jako pianistka, varhanice a cembalistka. Je také členkou Akademického symfonického orchestru a komorního orchestru “Lvovští virtuózové. Vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech v Polsku, Dánsku, Německu, Maďarsku a Švýcarsku.

IGOR MATSELYUKH absolvoval státní konzervatoři v ukrajinském Lvově, nyní studuje na konzervatoři v moldavském Kišiněvě. Je laureátem národních a mezinárodních soutěží lidových nástrojů. Jeho nejoblíbenějším nástrojem je Panova flétna, kterou propaguje na rodné Ukrajině a s níž vystoupil koncertních cestách v Evropě  a Americe. Má široký repertoár od populárních klasických skladeb přes  lidovou hudbu až
po vlastní kompozice a úpravy.
JOHANN SEBASTIAN BACH
Preludium a fuga D dur BWV 532

JOHANN SEBASTIAN BACH / CHARLES GOUNOD
Ave Maria

JOHANN SEBASTIAN BACH
Chorál Jesus, bleibet meine Freude BWV 147

FRANZ LISZT
Variace na Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen od J. S. Bacha

JOHANN SEBASTIAN BACH
Árie Erbarme dich  z Matoušových pašijí

FRANZ LISZT
Preludium a fuga na B-A-C-H
Brněnská bazilika Nanebevzetí Panny Marie je právem označována za klenot gotické architektury na Moravě. Vdova po českém králi Václavu II., královna Eliška Rejčka, začala v roce 1323 budovat na Starém Brně nový chrám zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté. Současně vedle něho založila klášter cisterciaček, nazývaný Aula Sanctae Mariae. Po své smrti v roce 1335 nalezla Eliška Rejčka v bazilice místo posledního odpočinku. Je vyznačeno v dlažbě baziliky písmenem E s královskou korunkou.V 18. století byl interiér chrámu barokizován. Na příkaz Josefa II. se v roce 1783 stěhují na Staré Brno augustiniáni, a to ze svého původního kláštera sv. Tomáše na nynějším Moravském náměstí. U příležitosti korunovace obrazu Černé Madony v roce 1736 nechali augustiniáni zhotovit slavný „stříbrný oltář“. Ten přibližně o půl století později vzali s sebou na Staré Brno.Díky tradičnímu působení augustiniánů ve školství a jejich otevřenému přístupu bylo opatství centrem duchovního, vědeckého a kulturního života města Brna. Mezi osobnosti, které zde žily, patří zakladatel genetiky opat Johann Gregor Mendel či hudební skladatel Leoš Janáček.
koupit vstupenky
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
16.9.
18:00
Mikulov

Brno Baroque Trio

Zdeněk Svozil (barokní housle), Martin Hroch (cembalo), Anežka Kavalírová (barokní violoncello)
TRENDY BACH Brno Baroque Trio je mladým souborem nejlepších hráčů barokní hudby brněnské provenience. V podání barokního a folklorního houslisty Zdeňka Svozila zní Händel a Bach jako let do nebes, Anežka Kavalírová citlivě podá hluboký kontrapunkt a Martin Hroch propojí vysoké a hluboké smyčcové nástroje svým invenčním cembalovým doprovodem. Svůj nástroj – cembalo – představí i sólově. Výlet do moderní populární hudby oživí krásný program, který svojí svěžestí prodlouží léto…
Brno Baroque Trio

ZDENĚK SVOZIL absolvoval housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (u Jaroslava Krátkého) a na HF JAMU v Brně (u Bohuslava Matouška). Během studií se úspěšně zúčastnil mnoha soutěží a interpretačních kurzů. Je členem Filharmonie Brno a je koncertním mistrem orchestru Městského divadla Brno. Nyní studuje hru na barokní housle (u Martyny Pastuszky).

Po absolutoriu brněnské konzervatoře ANEŽKA KAVALÍROVÁ vystudovala na HF JAMU moderní violoncello (u Jozefa Podhoranského) a nyní také dokončuje studium historického violoncella (u Marka Štryncla). Zúčastnila se mezinárodních kurzů u předních českých cellistů. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble
Baroque, Brno Baroque Trio a Musica Armonia. Hostuje v brněnských divadlech a na festivalech.

MARTIN HROCH absolvoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a HF JAMU v Brně (klavír u Aleny Vlasákové, Jana Jiraského, cembalo u Barbary M. Willi). Své vzdělání si rozšířil na mnoha interpretačních kurzech. Třikrát získal stipendium Společnosti J. Brahmse v německém Baden-Badenu. Pedagogicky působí na HF JAMU a je ředitele Základní umělecké školy Pavla Křížkovského v Brně-Komíně. Vystupuje jako sólista i jako komorní hráč s orchestry a soubory. Je zakladatelem a ředitelem Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Sonáta g moll pro housle a basso continuo HWV 368            
Andante – Allegro – Adagio – Gigue

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suita G dur pro violoncello sólo
Preludium – Allemande                    

Partita d moll pro housle sólo BWV 1004
Sarabanda – Gigue     

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Suita G dur pro cembalo HWV 441
Allemande – Courante          

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonáta G dur pro housle a basso continuo  BWV 1021
Adagio –Vivace – Largo  – Presto

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Thema con variazioni in g                                                    

JOHANN SEBASTIAN BACH
Adagio BWV 156                                                                     

Irish traditional

Autumn Leaves
Kostel svatého Václava stojí na místě románského kostela (12. století). Dnešní stavba pochází z počátku 15. století a podílel se na ní parléřovsky orientovaný stavebník. Dokončení výstavby
kostela násilně přerušil husitský vpád do města v roce 1426, kdy došlo k vypálení a zničení novostavby. Po dlouhou dobu byl kostel jen provizorně opraven, v roce 1584 znovu vyhořel. O rok později, již za Dietrichsteinů, významných představitelů rekatolizace, byla zvýšena věž kostela o obytné patro s bytem věžníka a arkádovým ochozem. K dokončení stavby došlo až kolem roku 1640. K bokům trojlodí byly přistavěny mariánské kaple a panská oratoř s krytou chodbou, vedoucí k cestě do zámku. V roce 1642 byl ve věži instalován velký zvon s reliéfem Malé Kalvárie. V letech 1762–1775 byla do kostela pořízena nová vnitřní výbava včetně nových varhan. 
koupit vstupenky
je považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství (jako sólista a dirigent) s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů.
Hudbě se začal profesionálně věnovat po absolutoriu přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Ukončil studium hudební teorie na Akademii múzických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla.
Od r. 1991 Robert Hugo působí jako varhaník universitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu. Pravidelně vyučuje na letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně - teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz.
Spolupracoval s mezinárodně uznávanými soubory jako Musicalische Compagney Berin, Pro Cantione Antiqua London, Bornus Consort Warszawa a sólisty jako Magdalena Kožená, Simon Standage nebo Jiří Stivín. Působil jako dirigent Janáčkova divadla v Brně. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti. Koncertuje v mnoha evropských zemích, především ale v Čechách, Německu a Polsku.
kostel sv. Václava
22.9.
18:00
Slavkov u Brna

Duo SPES

barokní violoncella
Petra Čadová Machková, Anežka Kavalírová

Krása violoncella Kouzelné prostředí zámecké kaple na slavkovském zámku hostí koncert dvou krásných violoncellistek. Anežka Kavalírová a Petra Machková Čadová jsou známé svým temperamentním přednesem virtuózních barokních skladeb z Francie, Německa a Itálie. Jejich vystoupení je oslava pro uši i oči. Meditativní atmosféra sólových suit Johanna Sebastiana Bacha ochlazuje bouřlivou atmosféru sonát Händela, Barriera a Geminianiho. Zvědaví můžeme být na skladbu s názvem Dobrodružství pro dvě violoncella…
PETRA MACHKOVÁ ČADOVÁ svá studia započala u Ivo Rajniše v
Brně, pokračovala na konzervatoři a JAMU v Brně u profesorů Václava Horáka a Miroslava Zichy. Absolvovala zahraniční stáž v Utrechtu (Nizozemí). Věnuje se historicky poučené interpretaci, kterou se začala zabývat pod vedením Marka Štryncla, Petera Zajíčka, Gottfrieda Greinera a Jana Škrdlíka). Je finalistkou soutěže Gaspara Cassado ́ v Tokiu (Japonsko). Spolupracuje s významnými soubory, které se zabývají jak historicky poučenou, tak i soudobou interpretací (The Czech Ensemble Baroq, Musica Florea, Musica Figuralis, Damian Ensemble, Vernum 2013
Ensemble, Collegium musicum ad.).

Po absolutoriu brněnské konzervatoře ANEŽKA KAVALÍROVÁ vystudovala na HF JAMU moderní violoncello (u Jozefa Podhoranského) a nyní také dokončuje studium historického violoncella (u Marka Štryncla). Zúčastnila se mezinárodních kurzů u předních českých cellistů. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble Baroque, Brno Baroque Trio a Musica Armonia. Hostuje v brněnských divadlech a na festivalech.
FRANCESCO GEMINIANI   Sonáta C dur
Andante – Allegro – Affetuoso – Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH    Suita č. 3
Sarabanda – Gigue

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL  Sonáta pro violu da gamba
Andante – Allegro – Adagio – Vivace

JOHANN SEBASTIAN BACH    Suita č. 1
Preludium

TOMÁŠ HANZLÍK
Harlekýnova dobrodružství pro dvě violoncella

JEAN-BAPTISTE BARRIÉRE     Sonáta č. 4
Andante – Adagio – Allegro – Prestissimo
Zámek Slavkov patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů. Jeho historie začíná ve 13. století, kdy zde existovala komenda řádu německých rytířů. Koncem 16. století byl na starších základech vybudován renesanční zámek, který byl koncem 17. století přestavěn v barokním duchu. .Po smrti posledního mužského potomka rodu Kouniců přešel zámek do vlastnictví rodu Pálffyů, po 2. světové válce se stal majetkem československého státu. Dnes je vlastníkem město Slavkov u Brna a zámek byl v roce 2008 vyhlášen národní kulturní památkou. Zámek je obklopen rozlehlým parkem. Koncert Bachova varhanního podzimu se odehraje v zámecké kapli sv. Kříže. Kaple, procházející oběma nadzemními patry zámku. Ta byla dokončena jako poslední část zámku roku 1769, kdy ji vymaloval Josef Pichler. Interiéru dominuje oltář s monumentálními sochami andělů, dílo F. X. Messerschmidta z roku 1774.
koupit vstupenky
zámecká kaple
23.9.
19:30
Znojmo-Louka

Marie Pochopová

varhany
Otcové a synové Bachův varhanní podzim představuje novou generaci pražských varhaníků: Marie Pochopová předvede zvukově pestrobarevný barokní nástroj louckého kostela. Program je sestaven ze skladeb slavných synů a otců: Leopolda Mozarta a jeho syna Wolfganga Amadea, Johanna Sebastiana Bacha a jeho syna Carla Philippa Emmanuela a dalších dvojic.
MARIE POCHOPOVÁ absolvovala Pražskou konzervatoř (prof.
Jana Kalfus), nyní je studentkou HAMU u prof. Josefa Popelky. Věnuje se interpretaci staré hudby a studiu cembala. Spolupracuje se sólisty, sbory (Pražský katedrální sbor, Smíšený sbor ČVUT) i orchestry (Česká filharmonie, Olomoucká
filharmonie). Je stipendistkou Nadace Český hudební fond.
GEORG MUFFAT       Toccata XII.

GOTTLIEB MUFFAT        Alleluja per la Resurrectione

DOMENICO SCARLATTI        Sonáta f moll K 466

ALESSANDRO SCARLATTI           Toccata D dur

WOLFGANG AMADEUS MOZART      Andante F dur KV 616

LEOPOLD MOZART      Ráno a večer (výběr ze sbírky)
Pro únor: Masopust
Pro podzimní měsíc: Honitba
Pro měsíc vína: Menuet

CARL PHILLIP EMMANUEL BACH      Sonáta F dur Wq 70/3
Allegro – Largo – Allegretto

JOHANN SEBASTIAN BACH    Koncert D dur podle Vivaldiho BWV 972: (Bez označení) – Larghetto – Allegro
Kostel byl vystavěn v 13. století, v 15. a 17. století prošel přestavbou. Nejstarší zmínky o varhanní hudbě sahají až do konce 15. století, kdy zde pracoval varhanář Řehoř, člen minoritského konventu v Brně. O něco později zde byl za účasti Filipa de Monte zřízen hudební seminář. V 18. století vynikl v Louce dirigent P. Blasius Graf, který se svým šestatřicetičlenným orchestrem hrál r. 1723 císaři Karlu VI.
Počátky dnešních varhan jsou datovány rokem 1675, kdy byla sjednána smlouva o stavbě nových varhan. Varhanáři Nikolaus Christeindl a Bernhard Wollers z Českých Budějovic postavili jednomanuálové varhany za 500 zlatých, stravu a značné množství naturálií, klášter také dodal potřebné dřevo, pergamen a výzdobu. Dispozice varhan dle této smlouvy čítala dvanáct rejstříků v manuálu a dva rejstříky v pedálu, jak je níže uvedeno. Mezi ně patřil i vzácně se vyskytující Salicional 4’ a především Quintadena 8’, která je považována za nejstarší dochovanou na Moravě. V prospektu varhan je umístěn Principal 8’ klasického válcového tvaru. Zařazení tohoto rejstříku do dispozice nebylo v této době samozřejmostí, vyskytoval se jen ve větších kostelích, mezi něž patří i Louka. Varhanní skříň je zdobena pro 17. století typickým boltcovým akantem. Jak píše Jiří Sehnal ve své knize Barokní varhanářství na Moravě, v Louce se boltcový ornament vyskytuje v nejčistší formě. Varhany byly původně laděny o půl tónu výš, v tzv. vyšším kornetovém ladění.Až kolem poloviny 18. století byly varhany rozšířeny dle Jiřího Sehnala pravděpodobně znojemským varhanářem Ignácem Floriánem Casparidem, a to přístavbou positivu v zábradlí a volným hracím stolem, který byl dříve vsazen do prospektové stěny. Součástí positivu je ve středu umístěný erb patřící louckému opatu Karlu Kratochvíle. Některé rejstříky byly nahrazeny: Salicional 4’ za Salicional 8’, Coppel maior 8’ za Fugaru 4’, Coppel minor za Nashorn 2’, Fleten 8’ za Bordunflöte 8’ a v pedálu byl přidán Violonbaß 16’. Z doby přestavby varhan patrně pochází i měchová soustava. Tři měchy jsou dodnes umístěny za varhanami ve výšce tří metrů nad podlahou kůru s lavicí se třemi šlapadly pro kalkanty. Pravděpodobně během této přestavby či v pozdější době byla horní a dolní labia prospektových píšťal jak v hlavním stroji, tak v positivu pozlacena. Na pozdějších opravách těchto varhan se dle německého zápisu uvnitř positivu podíleli především znojemští varhanáři Josef Silberbauer (r. 1775), Ignatz Reinold (r. 1811), Benedikt Batzl (r. 1860), Franz Kurka (r. 1908) a Karel Zadák ml. (r. 1986). Varhany mají dva manuály a pedál, 21 rejstříků (12 hlavní stroj, 6 positiv, 3 pedál), přetahovací manuálovou spojku a krátkou oktávu jak v manuálu (45 tónů), tak v pedálu (21 tónů). Do dnešní doby se dochovaly téměř v původním stavu, a tak i dnes můžeme obdivovat krásu jejich barokního varhanního zvuku.
koupit vstupenky
kostel Nanebevzetí Panny Marie
24.9.
19:00
Brno

Katta

varhany
varhany studoval nejprve na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy. Od roku 2014 ve studiu varhanní hry pokračuje na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého. Aktivně se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů (T. Jellema, E. Wiersinga, J. Tůma, W. Zerer, L. Mallié ad.) a absolvoval Varhanní akademii v Sarlat (M. Bouvard a Y. Bouvard). V akademickém roce 2015/2016 studoval v rámci programu Erasmus na Institut supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena.
Koncert se uskutečňuje za laskavé finanční podpory pana Geoffrey Pipera, MusicEnterprise, Lucembursko.

BOGORODICE DJEVO Kateřina Chroboková, uměleckým jménem Katta, je neotřelá varhanice, virtuoska a zpívající skladatelka. Ať už rozezní svůj elegantní, na míru vytvořený nástroj anebo usedne za milované varhany v kostele, dokáže svým duchovním koncertním programem uhranout publikum po celém světě.Středobodem jejího programu je úcta k Bohorodičce Marii. Teplé barvy mariánské písně doprovodí světelné efekty v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Oslavou pro všechny smysly jsou Messiaenovy mystické momenty a sugestivní skladby Arvo Pärta. Tyto neotřelé výlety do varhanních barev orámuje monumentální Dórská toccata a světoznámá Toccata d moll Johanna Sebastiana Bacha.
KATTA – KATEŘINA CHROBOKOVÁ studovala varhany a cembalo na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, brněnské JAMU, na Utrecht School of the Arts v Nizozemí, na Lemmensově institutu v belgické Lovani a na Schole cantorum ve švýcarské Basileji. Spolupracovala s předními zahraničními a českými orchestry
a dirigenty. Hostovala na festivalech doma i v zemích Evropy, ale i v Mexiku či v Indonésii. Debutové CD vydala v Belgii. Její další nahrávka – Poulencův cembalový koncert – získala nejvyšší ocenění časopisu Diapason. Své první CD s autorskou hudbou vydala loni u Supraphonu. Originálně v něm kombinuje své vlastní duchovní skladby spolu s A. Partem, O. Messiaenem a J. S. Bachem.
JOHANN SEBASTIAN BACH    Toccata a fuga d moll BWV 565
ARVO PÄRT                             Trivium
KATTA                                     Bogorodice djevo
OLIVIER MESSIAEN                Modlitba po přijímání
JOHANN SEBASTIAN BACH   Chorálová předehra Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659  
                                                Preludium G dur BWV 541
KATTA                                     Slavkof
ARVO PÄRT                            Pari Intervallo
KATTA                                     Veni Sancte Spiritus
JOHANN SEBASTIAN BACH    Toccata a fuga d moll „Dórská“  BWV 538
Katedrála svatého Petra a Pavla (zkráceně Petrov) je sídelním kostelem biskupa brněnské diecéze. Nachází se v Brně na vrchu Petrov v městské části Brno-střed v jihozápadní části katastrálního území Město Brno. Je národní kulturní památkou, patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám jižní Moravy a také mezi nejvýraznější brněnské dominanty (mj. je vyobrazena na české desetikoruně). Obě věže jsou vysoké 84 metrů, interiér lodi a vnitřní zařízení je převážně barokní od sochaře Ondřeje Schweigla. Současná vnější silueta se dvěma věžemi vznikla podle návrhu architekta Augusta Kirsteina, který vzešel jako vítězný z architektonické soutěže v roce 1901. Na jeho základě byl chrám přestavěn 1904–1909 ve stylu novogotiky.
koupit vstupenky
katedrála
sv. Petra a Pavla
26.9.
19:00
Praha

Jan Jiraský

klavír
varhany studoval nejprve na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy. Od roku 2014 ve studiu varhanní hry pokračuje na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého. Aktivně se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů (T. Jellema, E. Wiersinga, J. Tůma, W. Zerer, L. Mallié ad.) a absolvoval Varhanní akademii v Sarlat (M. Bouvard a Y. Bouvard). V akademickém roce 2015/2016 studoval v rámci programu Erasmus na Institut supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena.
DOBŘE TEMPEROVANÝ KLAVÍR: ZNĚJÍCÍ MATEMATIKA Jan Jiraský zve na kompletní přednes všech 24 preludií a fug, které Johann Sebastian Bach napsal v novátorském duchu v prvním dílu sbírky Dobře temperovaný klavír. Komponoval ve všech 24 tóninách, což byl v jeho době průlomový akt. Fascinace tímto vizionářským činem trvá do dnes a je zesílena pečlivou a originální interpretací předního českého klavíristy. Jan Jiraský hraje samozřejmě zpaměti, koncentrovaně, což umožní posluchačům proniknout do světa Johanna Sebastiana Bacha. Večer se uskuteční na místě, které již hostilo mnoho
vynikajících koncertů a jehož intimita dovoluje intenzivní kontakt s děním na jevišti.
JAN JIRASKÝ absolvoval JAMU v Brně u prof. Aleny Vlasákové, kde v současnosti působí pedagogicky jako vedoucí Katedry klavírní interpretace. Upozornil na sebe projekty s širokým stylovým rozsahem. V unikátním projektu Českého rozhlasu natáčel na Janáčkův klavír z roku 1876, a to v pracovně v
domku Leoše Janáčka (2004). Nebojí se vrcholně náročných a odvážných interpretačních projektů, spolupracuje s orchestry při provádění klavírních koncertů, je také vyhledávaným komorním hráčem. Umístil se na mnoha domácích i
zahraničních soutěžích.
JOHANN SEBASTIAN BACH
Dobře temperovaný klavír 1. díl BWV 846–869
1.         Preludium a fuga C dur
2.         Preludium a fuga c moll
3.         Preludium a fuga Cis dur
4.         Preludium a fuga cis moll
5.         Preludium a fuga D dur
6.         Preludium a fuga d moll
7.         Preludium a fuga Es dur
8.         Preludium a fuga es/dis moll 
9.         Preludium a fuga E dur
10.       Preludium a fuga e moll
11.       Preludium a fuga F dur
12.       Preludium a fuga f moll

- přestávka -

13.       Preludium a fuga Fis dur
14.       Preludium a fuga fis moll
15.       Preludium a fuga G dur
16.       Preludium a fuga g moll
17.       Preludium a fuga As dur
18.       Preludium a fuga gis moll
19.       Preludium a fuga A dur
20.       Preludium a fuga a moll 
21.       Preludium a fuga B dur
22.       Preludium a fuga b moll
23.       Preludium a fuga H dur
24.       Preludium a fuga h moll
Kostel sv. Vavřince pod Petřínem Původní románský, goticky přestavěný kostelík byl v roce 1784 zrušen a přeměněn na obytný dům s malými byty. Teprve v letech 1985 - 1991 prodělal chátrající objekt generální rekonstrukci. Kostel byl proměněn v koncertní síň při maximálním možném zachování jeho původních architektonických kvalit. Využívá se zejména pro koncerty Pražského jara.
koupit vstupenky
kostel sv. Vavřince (Hellichova 18)
30.9.
19:30
Valtice

Roman Hoza
Barbara M. Willi

baryton
cembalo
JAKO RŮŽE MEZI TRNY...
Valtická zámecká kaple je nádherným barokním místem pro top summit barokních skladatelů Johana Sebastiana Bacha a Georga Fridricha Händela. Do popředí staví barokní cembalo – sesterský nástroj varhan. Bach publikoval cembalové partity, které jsou jeho uměleckým krédem, na vlastní náklady a byl zjevně spokojen s vyvážeností a virtuózností těchto překrásných klávesových kompozic. V programu je vyváží vokální díla operního komponisty Händela. Je překvapující, jak živá je Händelova hudební vize lásky a jak inteligentně znázorňuje význam textu ve svých skladbách. Krása barokní hudby v odpovídajícím prostoru umocní prožitek, který na chvíli nechá zapomenout na starosti každodenního života.
Barytonista ROMAN HOZA, absolvent brněnské JAMU, je laureátem několika mezinárodních soutěží včetně soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Představil se opernímu publiku ve Vídni, Salzburgu, Lyonu, mnoha německých měst, Praze, Ostravě, Brně ad. Klíčovou roli v jeho repertoáru hrají mozartovské role - Don Giovanni, Leporello, Figaro, Guglielmo, Papageno aj. Pravidelně vystupuje s předními českými ansámbly staré hudby. Z posledních projektů jmenujme např.
Händelova Mesiáše s Czech Ensemble Baroque nebo Fuxovu operu Costanza e Fortezza s Musicou Floreou Marka Štryncla.

BARBARA MARIA WILLI studovala hru na cembalo a historický klavír ve Freiburgu a Štrasburku a provozovací praxi staré hudby na Mozarteu v Salzburgu. Pedagogicky působí jako profesorka a vedoucí katedry historické interpretace na
Hudební fakultě JAMU v Brně. Jako specialistka na historické klávesové nástroje (cembalo, historický klavír, varhany) spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi, ansámbly a orchestry. Vystupuje na významných pódiích v České republice a v zahraničí, např. v opeře v Curychu, ve vídeňském Konzerthausu, ve filharmoniích v Krakově, Essenu, na hradě v Bratislavě, v pražském Rudolfinu. Natočila řadu kompaktních disků, které získaly uznání české, německé a francouzské
kritiky, např. skladby z kroměřížské hudební sbírky či CD Salve Mater s gotickou hudbu pro varhany a hlasy. V Brně založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby s názvem „Barbara Maria Willi uvádí...“ 
MAURIZIO CAZZATI               Kantáta Lucifero

JOHANN SEBASTIAN BACH    Courante z Partity B dur BWV 825

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Kantáta Nell‘africane selve HWV 136a

JOHANN SEBASTIAN BACH   Allemande z Partity B dur BWW 825

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL  Kantáta Apollo a Dafne HWV 122
(výběr):
Recitativ La terra e liberata – Pende il ben del´universo
Recitativ Placati al fin – Come rosa in su la spina
Bohatě zdobená, skvěle zachovaná barokní zámecká kaple z roku 1730 je oblíbený prostor pro svatební obřady. Slavnostní svatební výzdoba kaple i koordinace v den konání obřadu je součástí pronájmu. Kromě svateb kaple skýtá možnosti pro konání komorních koncertů.
koupit vstupenky
zámecká kaple
1.10.
19:30
Nové Město
na Moravě

Brno Baroque Trio

Zdeněk Svozil (barokní housle), Martin Hroch (cembalo), Anežka Kavalírová (barokní violoncello)
je mezinárodně renomovanou varhanicí a cembalistkou. Vedle kariéry v oblasti klasické hudby vytváří pod uměleckým jménem KATT autorskou hudbu, ve které originálně kombinuje zvuk klasických varhan s elektronikou a zpěvem.
Kateřina spolupracovala s významnými zahraničními i českými orchestry a dirigenty jako jsou Anima Eterna, Zürcher Kammerorchester, Royal Flemish Philharmonic, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a další. Hostovala na předních domácích i zahraničních mezinárodních hudebních festivalech jako Pražské jaro, Struny podzimu, Janáčkův Máj, Festival de México en el Centro Histórico, Klara Festival v Bruselu, Festival Salihara v Jakartě v Indonésii a na varhanních festivalech po celé Evropě.
Bach versus Händel Brno Baroque Trio prezentuje barokní hudbu mladistvým a zábavným způsobem, aniž by ztratilo úroveň reflexe a bádání o stylech barokní interpretace. Bach a Händel zvou na barokní chvíli, v níž se setkáme se souzvukem barokních houslí, violoncella a cembala. Výlet do moderní populárnější hudby oživí tento virtuózní a bezstarostný koncert.
Brno Baroque Trio

ZDENĚK SVOZIL absolvoval housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (u Jaroslava Krátkého) a na HF JAMU v Brně (u Bohuslava Matouška). Během studií se úspěšně zúčastnil mnoha soutěží a interpretačních kurzů. Je členem Filharmonie Brno a je koncertním mistrem orchestru Městského divadla Brno. Nyní studuje hru na barokní housle (u Martyny Pastuszky).

Po absolutoriu brněnské konzervatoře ANEŽKA KAVALÍROVÁ vystudovala na HF JAMU moderní violoncello (u Jozefa Podhoranského) a nyní také dokončuje studium historického violoncella (u Marka Štryncla). Zúčastnila se mezinárodních kurzů u předních českých cellistů. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble
Baroque, Brno Baroque Trio a Musica Armonia. Hostuje v brněnských divadlech a na festivalech.

MARTIN HROCH absolvoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a HF JAMU v Brně (klavír u Aleny Vlasákové, Jana Jiraského, cembalo u Barbary M. Willi). Své vzdělání si rozšířil na mnoha interpretačních kurzech. Třikrát získal stipendium Společnosti J. Brahmse v německém Baden-Badenu. Pedagogicky působí na HF JAMU a je ředitele Základní umělecké školy Pavla Křížkovského v Brně-Komíně. Vystupuje jako sólista i jako komorní hráč s orchestry a soubory. Je zakladatelem a ředitelem Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Sonáta g moll pro housle a basso continuo HWV 368
Andante – Allegro – Adagio – Gigue

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suita G dur pro violoncello sólo
Preludium – Allemande

Partita d moll pro housle sólo BWV 1004
Sarabanda – Gigue

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Suita G dur pro cembalo HWV 441
Allemande – Courante

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonáta G dur pro housle a basso continuo BWV 1021
Adagio –Vivace – Largo – Presto

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Thema con variazioni in g

JOHANN SEBASTIAN BACH
Adagio BWV 156

Irish traditional

Autumn Leaves
Evangelický kostel v Novém Městě na Moravě je novorenesanční stavba z roku 1898. Nahradil bývalou modlitebnu z roku 1784, která stála nedaleko. O kostel se stará a využívá jej farní sbor Českobratrské církve evangelické. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
koupit vstupenky
evangelický kostel
4.10.
19:00
Brno

Hans Fagius

varhany
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003).
ŠVÉDSKÝ BACH Slavný švédský varhaník Hans Fagius je jedním z reprezentantů stylově adekvátní interpretace hudby. V programu využívá velké zvukové a technické možnosti varhan ze švýcarské dílny Mathis. Reger a Liszt jsou monumentálními představiteli romantické tvorby. Varhany zní jinak v barokních chorálech a zcela jinak ve slavné variační skladbě Passacaglia c moll Johanna Sebastiana Bacha. Nebude chybět ani výlet do novější vize švédského autora Gunnara Valkareho. Známé varhany třikrát jinak a navíc s možností porovnání interpretace Lisztovy skladby na tóny B-A-C-H Hanse Fagia a ukrajinském podání Oleny Matselyukh. Hudba nezná státní hranice…
HANS FAGIUS absolvoval hru na varhany na Královské hudební vysoké škole ve Stockholmu u Alfa Lindera (1974-1975), pak pokračoval ve studiu u slavného francouzského varhaníka a skladatele Maurice Duruflého v Paříži (1974-1975). Mj. se stal laureátem dvou prestižních soutěží - bachovské v Lipsku (1972) a ve Stockholmu (1973). Vyučoval varhany na akademiích v Göteborgu, ve Stockholmu a pak 22 let na Královské hudební konzervatoři v dánské Kodani (1989-2011). Koncertuje v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii a Austrálii. Třikrát provedl a jednou natočil kompletní varhanní dílo J. S. Bacha, nahrál všechny skladby svého učitele Duruflého, Saint-Saënse, Widorovy symfonie a skandinávské skladatele. Za snímek Lisztových skladeb získal Grand Prix du Disque maďarské Lisztovy společnosti. Je zván jako člen porot mezinárodních soutěží a lektor mistrovských kurzů. O Bachově varhanní tvorbě napsal monografii ve švédštině, vydal pedagogickou edici varhanních děl J. S. Bacha. Byl jmenován členem švédské Královské akademie hudby.
FRANZ LISZT        Preludium a fuga na B-A-C-H

GUNNAR VALKARE   Hypnagogická suita pro varhany (2016)
                                   Preludium
                                  Snová vidina
                                  Ve skutečném čase   

MAX REGER              Toccata e moll op. 65 č. 11
                                  Fuga E dur op. 65 č.12

JOHANN SEBASTIAN BACH
Šest chorálů různého druhu (Schüblerovy chorály)
      Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
      Wo soll ich fliehen hin BWV 646
      Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 647
      Meine Seele erhebet den Herren BWV 648
      Ach bleib´ bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649
      Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650
Passacaglia c moll BWV 582
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie je pozůstatkem monumentální jezuitské koleje, která byla zbořena na počátku 20. století. V tomto rozlehlém komplexu budov bylo umístěno gymnázium, seminář pro chudé studenty a noviciát české jezuitské provincie. Se stavbou kostela se začalo roku 1598 a již o čtyři roky později byl vysvěcen. Po náletu v listopadu 1944 byl kostel vážně poškozen, po válce byl následně rekonstruován. Z této doby také pochází krásný sádrový betlém, který je vždy o Vánocích vystaven pro veřejnost. V roce 2015 vznikl společný projekt Vyšší odborné školy restaurátorské a mnichovského Goering Institutu, jehož cílem je restaurovat sakristii kostela včetně fresek a podlahy. V kryptě kostela je pohřben ct. Martina Středa SJ, význačný rektor brněnské koleje a obránce Brna za švédského obléhání města roku 1645.
koupit vstupenky
jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
5.10.
18:00
Olomouc

Petr Rajnoha

varhany
pochází z rakouského Grazu, kde studoval hru na varhany na Hudební univerzitě. Získal několik cen na mezinárodních varhanních soutěžích. V roce 2002 se stal varhaníkem v Garrison Graz. Působil také jako učitel hry na klavír a varhan, korepetitor a cembalista. V letech 2003–2007 byl druhým uměleckým vedoucím ansámblu hrajícího na dobové nástroje Haydn Sinfonietta Wien. V roce 2004 byl zvolen hlavním varhaníkem v kostele Erlöserkirche Am Schüttel, kde inicioval vznik série koncertů Barock im Prater. Zde zrealizoval i projekt instalace 39-registrových varhan převezených z Essenu do Vídně. Od roku 2007 je předsedou varhanní komise Österreichischen Baukulturstiftung, zodpovědné za veškeré varhanní nástroje z období od 16. do 18. století.
ČESKÁ ROMANTIKA A BACH Varhany v olomouckém kostele sv. Mořice jsou známé svou velkolepostí. Petr Rajnoha využije možností tohoto nástroje a nabídne program, v němž čtyři
skladby Johanna Sebastiana Bacha vstoupí do dialogu se čtyřmi romantickými skladateli. Uslyšíme francouzský styl hry ve varhanní verzi biblické básně Nigra sum sed formosa (Černá jsem, a přece půvabná) od Marcela Duprého. Následují němečtí romantikové: Johannes Brahms, který užívá bachovskou formu chorálových variací, a Robert Schumann, který imituje matematický způsob Bachovy kompozice v kánonu. Petr Rajnoha vybral také českého reprezentanta romantismu Josefa Kličku, jehož atraktivní sonáta tvoří důstojnou tečku za atraktivním, pestrým a závažným programem.
Po absolutoriu brněnské konzervatoře (u Zdeňka Nováčka) pokračoval PETR RAJNOHA ve studiu varhany nejprve na JAMU, pak v Paříži (u Susan Landale) a na pražské AMU (u Jaroslava Tůmy) a ještě na stáži v Lyonu (Jeana Boyera). Zúčastnil se řady interpretačních kurzů. Stal se laureátem soutěže Pražského jara (1999), vítěze, soutěží v Gelsenkirchenu a Norimberku (obě 2000). Vystupuje na předních festivalech doma a v zemích Evropy. Spopuracoval s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Filharmonií B. Martinů ve Zlíně ad. Pro český rozhlas natočil snímky na historických varhanách. Na 2 CD nahrál kompletní varhanní dílo Josefa Kličky. Pedaogicky na konzervatoři v Olomouci, od roku 2014 je ředitelem Církevní konzervatoře v Opavě.
JOHANN SEBASTIAN BACH    Toccata a fuga d moll BWV 565
  Chorálová předehra Wachet aut, ruft uns die Stimme BWV 645
  Chorál Jesus, bleibet meine Freude BWV 147                    
   Preludium a fuga c moll BWV 546              
            
MARCEL DUPRÉ Antifona op. 18 č. 3 Černá jsem, a přece půvabná

JOHANNES BRAHMS     Chorálová předehra Herzlich tut mich verlangen op. 122

ROBERT SCHUMANN  Kánonická studie č. 4 As dur                       

JOSEF KLIČKA   Sonáta fis moll - Maestoso con moto
Olomouc, kostel sv. Mořice Svatomořický kostel se nachází stísněný mezi ulicemi města a okolní historickou zástavbou hanácké metropole. Prošel mnoha etapami stavebního vývoje od pozdně románské panské svatyně, přes raně gotickou přestavbu, až po stavbu současného chrámu ukončenou na počátku 16. století. Nejznámější částí kostela je pozdně gotická jižní věž z kamenných kvádrů se zvonicovou nástavbou. Svatý Mořic byl velitelem thébské legie. Legenda vypráví, že římský císař Maximián nařídil svému vojsku vykonat modloslužebnou slavnost k poctě pohanských bohů. Thébská legie však vyznávala jediného křesťanského Boha – a v čele s Mořicem modloslužbu odmítla. Pro neuposlechnutí rozkazu nařídil císař Maximián každého desátého člena thébské legie popravit. Rozkaz byl vykonán, avšak ostatní vojíni zůstali i nadále ve víře nezvikláni. Maximián proto nařídil thébský pluk obklíčit a všechny bojovníky pobít. Tak byl sv. Mořic i se svými spolubojovníky (asi 6.600 mužů) roku 286 usmrcen. Kult sv. Mořice a jeho spolubojovníků - thébských mučedníků - se záhy rozšířil ve Švýcarsku, Itálii a ve Francii, kde je sv. Mořici zasvěceno více než 500 kostelů a kde je více jak 200 měst, vesnic a vesniček pojmenováno po tomto neohroženém bojovníku.
koupit vstupenky
kostel sv. Mořice
7.10.
19:30
Jihlava

Barbara Lorenc

varhany
vystudoval na Konzervatoři Brno (1990-1996) hru na varhany ve třídě Drahomíry Horákové, improvizaci u Františka Kolavíka a kompozici u Pavla Nováka-Zemka. Poté pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění (1996-2003) ve varhanní třídě Aleny Veselé, v improvizaci byl žákem Karla Pokory, v kompozici Františka Gregora Emmerta. Zúčastnil se několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů v interpretaci i improvizaci. Získal čestné uznání na Mezinárodní varhanní soutěži (Brno 1997), je vítězem celostátní soutěže ve varhanní improvizaci (Opava 1998) a finalistou mezinárodní prestižní soutěže v improvizaci (Holandsko, Haarlem 2000). Kromě ČR koncertoval v Německu, Rakousku, Slovensku, Litvě a Francii, kde provedl varhanní recitály.
BACHOVY KOŘENY Polská varhanice Barbara Lorenc přináší na Vysočinu mnoho znalostí, dovedností a mistrovství barokní interpretace. V jejím programu najdeme kromě stěžejních Bachových děl také skladby, které Bacha inspirovaly a které
ladí s barokním prostředí kostela sv. Ignáce v Jihlavě. Barbara
Lorenc je zástupkyně mladé generace varhaníků, která se přirozeně orientuje ve stylu barokní hudby a dokáže reagovat na daný nástroj. Její způsob hry je elegantní a lehký.
BARBARA LORENC vystudovala kulturní studia a divadelní vědu na Slezské univerzitě v Katovicích a Hudební akademii Karla Szymanowského v Katovicích u Juliana Gembalského a Witolda Zaborného. S úspěchem se zúčastnila mnoha národních a mezinárodních soutěží v Polsku a v Litvě a získala také další
ocenění. Zúčastnila se interpretačních kurzy pod vedením renomovaných varhaníků, jako jsou H. Fagius, L. Lohmann, M. Toporowski ad. Představila se na mnoha mezinárodních festivalech doma a v Nizozemí, Itálii, Litvě.  Věnuje se sólové hře, varhannímu duu a komorní hudbě.  Nyní je doktorandkou na Slezské univerzitě a působí pedagogicky v Katovicích a městě Bielsko-Biała.
NICOLAUS BRUHNS  Preludium g moll

GEORG BŐHM Chorálová předehra Vater unser im Himmelreich

DIETRICH BUXTEHUDE Preludium, fuga a chaconne BuxWV 137

Chorálová předehra Komm heiliger Geist, Herre Gott BuxWV 199

JOHANN SEBASTIAN BACH  Chorálová předehra Allein Gott in der Hoh sei Ehr BWV 663

JOHANN SEBASTIAN BACH Passacaglia c moll BWV 582
Jihlavský kostel svatého Ignáce z Loyoly vznikl původně v jihlavském hostinci, protože kvůli švédské okupaci si jezuité nemohli dovolit opravdový kostel. Kolem roku 1670 už však budova chátrala, a tak se jezuité rozhodli postavit kostel nový. Pozvali italského stavitele Jacopo Braschu, který v letech 1683–1689 vedl výstavbu typicky raně barokního jednolodního chrámu s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím. Svoji předlohu má v římském kostele Il Gesu. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců. V interiéru stojí za zmínku unikátní opuková plastia Piety (1390), jež spadá do okruhu tzv. krásných českých madon. Působivou atmosféru interiéru podtrhuje kromě iluzivního oltáře s obrazem sv. Ignáce rozměrná nástropní freska a štuková výzdoba. V sakristii kostela jsou uloženy ostatky jihlavského misionáře Augustina Strobacha, jehož jméno je spjato s Mariánskými ostrovy, kam se dostal již ve druhé polovině 17. století a kde mučednickou smrtí zemřel. Svatý Ignác z Loyoly (1491–1556) byl spoluzakladatelem jezuitského řádu Tovaryšstvo Ježíšovo a jeden z největších křesťanských mystiků. Vyvinul též metodu duchovních cvičení – exercicií, které mají sloužit k očistě ducha.
koupit vstupenky
kostel sv. Ignáce
8.10.
19:30
Doubravník

Jaroslav Tůma

varhany
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky.
BACH NA MORAVĚ Jaroslav Tůma vystoupí na festivalu poprvé – na vzácných historických varhanách moravského stavitele Jana Výmoly. Ty mají velice zvláštní, neopakovatelné barvy, speciální rozsah a jsou perfektní ukázkou toho, že barokní doba milovala různorodost, holdovala individualitě místa a souznění architektury a hudby. Vystavět program v rámci Bachova varhanního podzimu není lehká úloha a vyžaduje mimořádnou citlivost, velké znalosti a zkušenosti. Těmi tento pražský expert na barokní hudbu disponuje, a tak můžeme očekávat dobře
komponovaný, napínavý a barevný večer.
JAROSLAV TŮMA absolvoval varhany a varhanní improvizaci na Pražské konzervatoři (u Jaroslava Vodrážky) a varhany (u Milana Šlechty) a cembalo (u Zuzany Růžičkové) na AMU, kde je nyní profesorem. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů. Stal se vítězem mezinárodních soutěží ve varhanní improvizaci v Norimberku (1980) a v nizozemském Haarlemu (1986) a laureátem řady dalších, např. v rakouském Linci (1978), v soutěži Pražského jara (1979), v prestižní bachovské soutěži v Lipsku (1980). Koncertuje jako varhaník, cembalista a hráč na kladívkový klavír a na klavichord, na kterém mj. několikrát přednesl souborně Bachův Dobře temperovaný klavír. Vyvíjí bohatou koncertní činnost po celém světě, dokonce vystoupil na Islandu, v USA, Japonsku, Mongolsku, Singapuru či v Jihoafrické republice. Natočil více než 50 CD, většinou sólových, často na pozoruhodné historické nástroje. Natáčí pro rozhlasové a televizní společnosti doma a v zahraničí. Bývá často zván do porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží.
JOHANN SEBASTIAN BACH / ALESSANDRO MARCELLO
Koncert d moll BWV 974
Bez označení – Adagio – Presto

JOHANN SEBASTIAN BACH
Chorální zpracování O Lamm Gottes unschuldig BWV 1098

JOHANN SEBASTIAN BACH / JOHANN ADAM REINKEN
Sonáta a moll BWV 965
Adagio – Fuga – Adagio – Presto – Allemande – Gigue   

JOHANN SEBASTIAN BACH
Chorální předehra Jesu, meine Freude BWV 1105
Duetto F dur BWV 803
Duetto a moll BWV 805
Fughetta super Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 677
Preludium a fuga G dur BWV 884
Preludium g moll BWV 885a
Fuga C dur BWV 870 b
Chorální předehra O Herre Gott, dein göttlich Wort BWV 1110

JOHANN SEBASTIAN BACH / ANTONIO VIVALDI
Koncert F dur BWV 978
Allegro – Largo – Allegro
Kostel Povýšení svatého Kříže stojí na místě zaniklého kláštera augustiniánek (zal. 1230). Ještě na začátku 16. století byl areál konventu v poměrně dobrém stavu, nakonec se však Pernštejnové, majitelé místního panství, rozhodli zde zbudovat rodové pohřebiště v podobě nového kostela. Ten byl na náklady Jana IV. Bohatého a jeho bratra Vojtěcha postaven v letech 1535–1557, o čemž svědčí i nápis nad hlavním vstupním portálem, vysvěcen byl již v roce 1548. Jedná se o goticko-renesanční síňové trojlodí s polygonálně ukončeným závěrem a hranolovou věží před západním průčelím. Pod presbytářem byla zřízena pernštejnská hrobka, která byla vypleněna švédskou armádou v roce 1645, v kněžišti se dodnes nachází šest náhrobních kamenů. Poslední velká úprava proběhla v letech 1859–1867, kdy nechal hrabě Vladimír Mitrovský přistavět k severozápadní stěně trojlodí novogotickou hrobku Mitrovských a dal do ní převézt tělesné pozůstatky svých předků. Dnes se v ní nachází 19 litinových sarkofágů.
koupit vstupenky
kostel Povýšení
sv. Kříže
11.10.
19:00
Pardubice

Cristian Gutiérrez

barokní kytara
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003).
KYTARA MEZI SVĚTY Cristian Gutiérrez je kytarový virtuos a charizmatický znalec barokní hudby z jižní Ameriky. Jeho koncert představí barokní kytaru mezi Evropou a jižní Amerikou. Svým šarmem a uměním nadchl již posluchače po celém světě a strhl je krásou barokních jihoamerických rytmů. Pro jeho dva festivalové koncerty jsme vybrali exkluzivní místa, kde dobře vyzní tato u nás zcela neznámá stránka barokního světa. Pokud hledáte způsob, jak nastartovat dobrou náladu a přitom nabrat nové vědomosti a zkušenosti, jsou koncerty kytarového mistra z Chile pro vás to pravé.
CRISTIAN GUTIÉRREZ vystudoval hru na klasickou kytaru Chilské univerzitě. Jako jediný získal cenu Městského divadla v Chile (1999) udělovanou mladým talentům. Získal státní stipendium pro další studium ve Španělsku, kde se zaměřil na loutnu, barokní kytaru a teorbu. Natočil řadu alb, vysoce ceněno bylo CD A tocar, a cantar, a baylar. Spolupracuje s vynikajícími hráči a pěvci, jako např. houslistka Monica Huggett, cinkenista Bruce Dickey nebo kontratenorista Michael Chance. Vystoupil v Chile a dalších zemích Jižní Ameriky, v mnoha státech Evropy, Izraeli, v Koreji, v USA, Turecku.
SANTIAGO DE MURCIA
Gallardas
Tarantelas
Cumbé
La Azuzena
Fandango

ANONYM (Guatemala 18. století)
Sarabanda
Sonata

SEBASTIÁN DE AGUIRRE       
Pavanas por la D
Jácaras

ANONYM – Libro de Zifra (Peru kolem 1800)
Sonata de Misión
Sonata por la I

GASPAR SANZ
Jácaras
Marizápalos
Canarios
Pasacalles
Marionas
Zámek Pardubice, rytířské sály
Vilém z Pernštejna vystavěl své pozdněgotické sídlo, které Vilémovi synové – Vojtěch a Jan – upravili v duchu rané renesance. Součástí těchto úprav byla i raně renesanční malířská výzdoba zámeckých sálů. Při úpravách interiérů pardubického zámku v 18. století byly malby na stěnách rytířského sálu poškozeny a k jejich znovuobjevení došlo až ve 20. letech 20. století, po koupi pardubického zámku Muzejním spolkem v Pardubicích. Při současné generální rekonstrukci zámku byla většina maleb znovu restaurována. Renesanční malířská výzdoba se dochovala v rozsáhlých fragmentech zvláště ve třech rytířských sálech jižního křídla, označovaných jako Mázhaus, Vojtěchův sál a Sloupový sál. Renesančním pokladem ukrytým v pardubickém zámku jsou původní dřevěné kazetové stropy, které vznikly v období mezi lety 1520 – 1530. Jeden z těchto stropů se nachází v tzv. Sloupovém sále. Období pozdní gotiky zde reprezentuje hodnotné dílo kameníků – tesaný sloup v prostoru mezi okny, kamenná ostění dveří a krbu.
koupit vstupenky
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
zámek, rytířské sály
12.10.
19:00
Žďár n.S.

Cristian Gutiérrez

barokní kytara
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky.
KYTARA MEZI SVĚTY Cristian Gutiérrez je kytarový virtuos a charizmatický znalec barokní hudby z jižní Ameriky. Jeho koncert představí barokní kytaru mezi Evropou a jižní Amerikou. Svým šarmem a uměním nadchl již posluchače po celém světě a strhl je krásou barokních jihoamerických rytmů. Pro jeho dva festivalové koncerty jsme vybrali exkluzivní místa, kde dobře vyzní tato u nás zcela neznámá stránka barokního světa. Pokud hledáte způsob, jak nastartovat dobrou náladu a přitom nabrat nové vědomosti a zkušenosti, jsou koncerty kytarového mistra z Chile pro vás to pravé.
CRISTIAN GUTIÉRREZ vystudoval hru na klasickou kytaru Chilské univerzitě. Jako jediný získal cenu Městského divadla v Chile (1999) udělovanou mladým talentům. Získal státní stipendium pro další studium ve Španělsku, kde se zaměřil na loutnu, barokní kytaru a teorbu. Natočil řadu alb, vysoce ceněno bylo CD A tocar, a cantar, a baylar. Spolupracuje s vynikajícími hráči a pěvci, jako např. houslistka Monica Huggett, cinkenista Bruce Dickey nebo kontratenorista Michael Chance. Vystoupil v Chile a dalších zemích Jižní Ameriky, v mnoha státech Evropy, Izraeli, v Koreji, v USA, Turecku.
SANTIAGO DE MURCIA
Gallardas
Tarantelas
Cumbé
La Azuzena
Fandango

ANONYM (Guatemala 18. století)
Sarabanda
Sonata

SEBASTIÁN DE AGUIRRE       
Pavanas por la D
Jácaras

ANONYM – Libro de Zifra (Peru kolem 1800)
Sonata de Misión
Sonata por la I

GASPAR SANZ
Jácaras
Marizápalos
Canarios
Pasacalles
Marionas
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je postaven ve slohu zvaném barokní gotika. Ten vznikl přeměnou gotických prvků do barokní podoby v Itálii a přes Rakousko se k nám přesunul na počátku 18. století. Nemá v Evropě obdoby. Výstavba trvající od roku 1719 do 1722 dala vzniknout unikátnímu uměleckému dílu. Je nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury. Založení kostela souviselo s připravovaným blahořečením a svatořečením Jana Nepomuckého, poté, co byl v jeho hrobě v pražské katedrále sv. Víta nalezen jeho domnělý zázračně neporušený jazyk.
koupit vstupenky
V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006).
Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním.
Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí...
Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi".
Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010).
V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
kostel sv. Jana Nepomuckého
13.10.
19:30
Zlín-Štípa

Pavel Černý

varhany
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003).
BACH OČIMA ROMANTIKŮ Ve známém poutním kostele ve Štípě u Zlína se nacházejí velké, významné a zvukově vynikající romantické varhany. Pavel Černý byl jedním z iniciátorů rozsáhlého restaurování nástroje a umí z nich vyloudit mnoho skrytých barev. Jeho program je velice interaktivní. Uslyšíme, jak romantikové Guilmant a Schumann upravili Bachovy skladby, jak si romantický skladatel Liszt nebo klasicistní Krebs skladatelsky pohráli se jménem B-A-C-H. Ochutnáme, jak zní Händelův koncert pro orchestr v dobové úpravě na varhany, nebo jak Schumann vnímá a zpracovává Bachovu skladbu. Skrze Liszta dokonce vychutnáme dojemný způsob zpracování chorálu. Bach bude všudypřítomný a zároveň skrytý. 
PAVEL ČERNÝ studoval na Pražské konzervatoři hru na varhany (u Jana Hory), pak i kompozici. Ve varhanách pokračoval na AMU u Jaroslava Tůmy. Své vzdělání si rozšířil na kurzech u řady evropských osobností. Upozornil na sebe vítězstvím ve třech renomovaných soutěžích – v Opavě (1990), ve slovinské Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Představil se publiku v řadě zemí Evropy, ale i v Africe, Brazílii, na Kubě, v Japonsku a USA. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Podílí se na mnoha varhanních a organologických projektech. Kromě specializace na historické nástroje se zabývá hudbou všech stylových epoch, rád objevuje zapomenutá díla starých mistrů.
JOHANN SEBASTIAN BACH    Sinfonia z kantáty Wir danken dir BWV 29 (úprava Alexandre Guilmant)

JOHANN SEBASTIAN BACH / JOSEF SEGER   Fuga f moll

GEORG FRIDRICH HÄNDEL Koncert g moll HWV 291 op. 4 č.3

JOHANN SEBASTIAN BACH / CHARLES MARIE WIDOR
Aria in e moll

ROBERT SCHUMANN  Fuga III. na B-A-C-H

RICHARD WAGNER     Sbor poutníků z opery Tannhäuser (Parafráze od Franze Liszta)

FRANZ LISZT  Preludium a fuga na B-A-C-H
Poutní chrám Narození Panny Marie
Varhany z roku 1890 nechal postavit hrabě Sailern a patří k největším dílům stavitelů varhan Čapka a Zachistala. Jsou
vyrobeny z velké části ze dřeva, to znamená, že impuls od klávesy až k píšťale je veden pomocí systému dřevěných táhel. Za celou dobu jejich existence nebyl prováděn žádný zásadní zásah a nástroj se tedy zachoval v nezměněné podobě.
Legenda praví, že z malého kostelíka v nedalekém Kostelci záhadně zmizela vzácná soška Panny Marie s Ježíškem. Zářící
sošku nalezl oráč ve štípském háji. Na tomto místě byla postavena kaplička, později přebudovaná na gotický kostelík, který se stal hrobkou hraběcího rodu Seilernů.
Výstavba nového kostela ve Štípě začala v roce 1616 díky Lukrecii, manželce Albrechta z Valdštejna. Na její přání byla do nového kostela přenesena soška Panny Marie Štípské, která dnes patří do trojice nejstarších mariánských soch na Moravě. Slavnostního přenesení zázračné sošky se po dokončení
stavby kostela v roce 1764 zúčastnilo 35 tisíc věřících. Traduje se, že „při přenášení milostné sošky mohli poutníci vidět zvláštní úkaz na obloze - vedle slunce byly dvě jasně zářící hvězdy“. Kostel je oblíbeným poutním místem až dodnes.
koupit vstupenky
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
chrám Narození Panny Marie
14.10.
19:30
Hejnice

Pavel Svoboda

varhany
Barbora Šancová po ukončení vysokoškolských studií úspěšně vykonala konkurz do operního sboru Národního divadla Brno, kde kromě sborových partů nastudovala i sólové role: Kate Pinkerton v Pucciniho Madama Butterfly, dívku ve Figarově svatbě W. A. Mozarta a sóla pro alt v oratoriu Die Schöpfung Josepha Haydna ve scénickém zpracování souboru baletu a opery Národního divadla v Brně.
OD BACHA KE KABELÁČOVI Pavel Svoboda je laureátem významné mezinárodní varhanní soutěže Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku. Jeho program představí milníky Bachovy varhanní tvorby. Okolo tohoto centra jsou poskládány dvě zajímavé vrstvy: jednak jihoněmecká a severoněmecká tvorba Bachovy doby, která mu mohla sloužit jako inspirační zdroj, a jednak velká skladba významného českého skladatele Miloslava Kabeláče. Tvorba tohoto autora poslední dobou zažívá zaslouženou pozornost a v dramaturgii koncertu tvoří přínosný český akcent. Varhany od české firmy Rieger v souznění s překrásným prostředím a klidem okolní přírody umocní prožitek tohoto kvalitního programu.
PAVEL SVOBODA studoval varhany na Konzervatoři v Pardubicích (u Josefa Rafaji a Václava Rabase) a na pražské AMU (u Jaroslava Tůmy), kde nyní pokračuje v doktorském studiu a vedle toho vyučuje hru na varhany na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Absolvoval rovněž roční stáž na
Univerzitě umění v Berlíně (u Leo van Doeselaara) a zúčastnil se řady mistrovských kurzů. Je laureátem mnoha mezinárodních soutěží, mj. soutěže Petra Ebena v Opavě, soutěže v německém Korschenbroichu, hlavně však soutěže Pražské jaro (2013), nositelem 2. ceny v prestižní mezinárodní soutěži v Lipsku (2016). Soustavně spolupracuje se souborem Barocco sempre giovane,  účinkuje na významných festivalech. Je uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka a předsedou spolku PROVARHANY, který se zaměřuje se na ochranu historických varhan. Natočil 2 CD s historickými nástroji v Dobrušce.
DIETRICH BUXTEHUDE     Preludium gmoll BuxWV 149

BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ  Toccata C dur, Fuga a moll

JOHANN SEBASTIAN BACH    Preludium G dur BWV 568
Chorálová předehra Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
Preludium a fuga Es dur BWV 552
Chorálová předehra O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622

JOHANN PACHELBEL      Partita in G

MILOSLAV KABELÁČ      Fantazie d moll
Hejnický chrám je významnou církevní památkou a známým poutním místem. Původně zde ve 14. století stál malý dřevěný kostelík, který byl postupně rozšiřován. Nejcennějším předmětem je dřevěná gotická plastika Černé Madony z roku 1380. Před chrámem stojí Mariánský sloup z roku 1695. V místě najdeme i cenné umělecké sochy z období baroka - sochy sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a boží muka. V chrámu je také umístěna expozice Hejnického Betlému z 18. století, jehož tvůrce je neznámý. Prokazatelně se však jednalo o místního umělce, protože Betlém zachycuje výjevy ze života františkánů a zobrazuje okolí Hejnic.
Podle místní legendy žil v blízké vesničce chudý řemeslník s nemocnou ženou a dítětem. Jednoho dne roku 1211 hledal v hejnickém lese dřevo na práci a pod třemi lípami na břehu říčky Smědé usnul. Ve snu spatřil lípu zalitou září, na větvích seděli andělé. Jeden z nich mu řekl: "Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo Otci. Jdi domů a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena i dítě." Řemeslník položil dřevěnou sošku Panny Marie do dutiny staré lípy a společně s rodinou se před ní modlili. A podle legendy se jeho žena i dítě skutečně uzdravily.
Když věhlas Hejnic jako poutního místa stále rostl a počet poutníků nadále vzrůstal, byl koncem 17. století ke kostelu přistavěn ještě františkánský klášter, který byl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2001 otevřen jako Mezinárodní centrum duchovní obnovy.
koupit vstupenky
Letos v létě absolvovala studium zpěvu a historické interpretace na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Ireny Troupové. Během svého studia staré hudby se zaměřila na repertoár italského ranného i vrcholného baroka. Kromě italského repertoáru se věnuje interpretaci francouzských kantát a písní. V roce 2015 se stala finalistkou interpretační soutěže Czech Ensemble Baroque, a s tímto souborem pod vedením koncertního mistra Petera Zajíčka koncertovala na Hudebním festivalu Znojmo. V sezóně 2016/ 2017 ji čeká nastudování opery Arminio z pera německo-italského hudebního skladatele Johanna Adolfa Hasseho ve spolupráci s Historickým orchestrem Katowice. Nejraději se podílí na komorních koncertech staré hudby.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
kostel Navštívení Panny Marie
15.10.
19:30
Brno

BaRock Quartet

rockové kvarteto
Tereza Matoušková, Denisa Beňovská,
Markéta Davidová a Kateřina Kmínková


Dívčí fagotové kvarteto účinkuje již od roku 2009, kdy
vzniklo pod vedením fagotisty MgA. Lukáše Kořínka na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Kvarteto tvoří mladé fagotistky studující na JAMU, HAMU, Pražské konzervatoři a na Vysoké hudební škole Hanns Eisler v Berlíně. Každá z hráček má ve svých životopisech několik cen ze sólových soutěží.
Michal Žáček (saxofon), Boris Urbánek (klávesy), Petr Vavřík (baskytara), Zdeněk Kluka (bicí)

ROCKOVÝ BACH Reduta je a byla vždy tvořivým místem a nyní přijme výzvu hostit BaRock Quartet. Čtyřice rockových muzikantů se inspirovala Bachovou hudbou a kombinuje moderní vnímání barokního stylu s vlastní rockovou tvorbou. Všichni čtyři vynikající hudebníci, kteří působí či působili ve známých českých kapelách (Buty, Progres 2, Richard Müller, -123 minut, Čankišou) se přizpůsobí klasicistnímu prostředí. Baroko a rock – prolínání minulosti a přítomnosti, bude to science fiction nebo retro sen? Nechme prostor příjemnému snění…
MICHAL ŽÁČEK, hráč na dechové nástroje, hlavně saxofon, hrál mj. v kapele TUTU, s Janou Kirschner, je členem Ostravského rozhlasového orchestru, spolupracuje s Petrem Lipou, Richardem Müllerem a hostuje v různých kapelách. Vystupuje nejen v České republice a na Slovensku, ale i v USA, Mexiku, Německu a ve Francii. Podílel se na více než 30 albech známých interpretů.
BORIS URBÁNEK studoval klavír na konzervatoři v Ostravě. Absolvoval kurzy Karla Velebného a od 80. let byl členem spousty seskupení a spolupracoval s předními osobnostmi české i zahraniční jazzové i populární scény, např. Lubošem Andrštem, Peterem Lipou, Jurajem Bartošem, Věrou Špinarovou, Heidi Janků. Je činný jako hráč, aranžér, organizátor koncertů a festivalů, komponuje muzikály, scénickou a filmovou hudbu. Vede kurzy na Letní jazzové dílně Karla Velebného ve Frýdlantu v Čechách.
PETR VAVŘÍK se nejprve věnoval klasické kytaře, později začal hrát na kontrabas. Prošel řadou kapel, sedm let působil ve skupině Pavla Nováka a pak se stal zakládajícím členem skupiny Buty, hrál také s AC Flekem, Vlastou Redlem, Slávkem Janouškem atd. Je také vyhledávaným mistrem zvuku a podílel se na více než 100 albech.
ZDENĚK KLUKA působil v brněnské skupině Atlantis, spolupracoval s Bobem Frídlem, Mathou a Tenou, dodnes je členem skupiny Progress 2, působí i ve skupině Čankišou. Komponuje scénickou hudbu pro divadelní hry a televizní pořady a spolupracuje s několika českými divadly, např. Husa na provázku, Jihočeské divadlo Městské divadlo Brno a Zlín.
JOHANN SEBASTIAN BACH     Partita a moll
CARL PHILIP EMMANUEL BACH  Sonáta a mol, wrg 132
JOHANN SEBASTIAN BACH     Air
                                                   Preludium C moll
ENNIO MORRICONE                Gabriel's Oboe
Barock Quartet                         Podzimní barokní variace č. 1, č. 2
Barock Quartet                         Barbarock
Divadlo Reduta je součástí Národního divadla v Brně, sídlí na Zelném trhu. Je zmiňováno již roku 1608 a je tak nejstarší divadelní budovou ve střední Evropě. V prosinci 1767 zde koncertoval malý Wolfgang Amadeus Mozart. Budova není zařízená pro provoz stálé divadelní scény, hrají v ní tak různé hostující soubory. V budově je divadelní sál, redutní sál a salonek. Jako jediná budova z komplexu Národního divadla v Brně nemá jméno po známé osobnosti.
koupit vstupenky
V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006).
Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním.
Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí...
Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi".
Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010).
V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
divadlo Reduta
29.10.
19:00
Brno

Sofia Mavrogenidou
Barbara M. Willi

flétna
cembalo
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky.
BACH, HÄNDEL A MY Závěrečný koncert festivalu se odehraje již tradičně v tvořivém prostředí tzv. Červeného kostela v Brně. Sofia Mavrogenidou přináší čerstvý vzduch z Řecka, který se dobře pojí s temperamentem Barbary Marie Willi. Bach a Händel jsou barokním pilířem koncertu. K barokní tvorbě se přidá vlastní improvizace obou virtuosek. Sofia a Barbara premiérují také výňatek z tvorby Miloše Štědroně a zabrousí do světa Šostakoviče a Gounoda. Na tomto koncertě vás čeká mix známého a neznámého, tanečních rytmů a meditačních momentů, něhy a radosti.
SOFIA MAVROGENIDOU absolvovala hru na flétnu na JAMU v rodném Brně a pokračovala ve studiu v Paříži u Christiana Larde. Po odchodu do Řecka začala koncertovat tam, hrála s mnoha komorními soubory a s orchestry. Spolupracovala s předními řeckými umělci – mj. se skladateli Mikisem Theodorakisem, Iannisem Xenakisem, také s italským dirigentem Claudiem Abbadem, s komorními hráči atd. Dále vystudovala zpěv a hudební vědu a starou hudbu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako interpret se zaměřuje hlavně na tvorbu doby baroka, zemí kolem Středozemního moře a Latinské Ameriky. Také komponuje a zpívá vlastní písně.

BARBARA MARIA WILLI studovala hru na cembalo a historický klavír ve Freiburgu a Štrasburku a provozovací praxi staré hudby na Mozarteu v Salzburgu. Pedagogicky působí jako profesorka a vedoucí katedry historické interpretace na Hudební fakultě JAMU v Brně. Jako specialistka na historické klávesové nástroje (cembalo, historický klavír, varhany) spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi, ansámbly a orchestry. Vystupuje na významných pódiích v České republice a v zahraničí, např. v opeře v Curychu, ve vídeňském Konzerthausu, ve filharmoniích v Krakově, Essenu, na hradě v Bratislavě, v pražském Rudolfinu. Natočila řadu kompaktních disků, které získaly uznání české, německé a francouzské kritiky, např. skladby z kroměřížské hudební sbírky či CD Salve Mater s gotickou hudbu pro varhany a hlasy. V Brně založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby s názvem „Barbara Maria Willi uvádí...“
Johann Sebastian Bach (a C. Ph. E. Bach)
Sonáta g moll pro flétnu a obligátní cembalo BWV 1020
(Bez názvu) – Adagio – Allegro

Barbara Maria Willi
Allabara (improvizace)

Georg Friedrich Händel
Sonáta e moll op.1 č. 1b pro flétnu a basso continuo
Larghetto – Andante – Largo – Allegro – Presto

Sofia Mavrogenidou
Gioco su tarantella pro flétnu a cembalo

Miloš Štědroň
Sólo pro flétnu

Sofia Mavrogenidou  
Waltz triste pro flétnu a varhany

Dmitrij Šostakovič  
Waltz č. 2 pro flétnu a varhany

Miloš Štědroň                        
Claudio e Leo pro flétnu a varhany

Sofia Mavrogenidou             
Suita Stati d’anima (Stavy ducha)
Estampida – Dumka – Passacaglia – Gioco su tarantella

Johann Seabastian Bach/Charles Gounod
Ave Maria pro flétnu a varhany
Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, lidově zvaný Červený kostel, byl postaven ve stylu severoněmecké gotiky v roce 1867. Červená barva se do názvu dostala podle materiálu, z něhož je postaven: z červených cihel. V souladu s protestantskou tradicí je jeho interiér strohý a jednoduchý. Jednou z mála ozdob jsou sochařské práce od Franze Schönthalera.
koupit vstupenky
V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006).
Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním.
Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí...
Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi".
Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010).
V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
evangelický chrám
J. A. Komenského,
zvaný Červený kostel
partneři
partner festivalu C&K auto a.s.
partneři
Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,
primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála,
starosty MČ Brno-střed Martina Landy
a J.E. velvyslance Chile, pana Renána Fuentealby.

Projekt je uskutečňován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR,
krajů Jihomoravského, Jihočeského, Olomouckého, Zlínského a Pardubického,
statutárních měst Brna, Pardubic, Zlína a Olomouce,
měst Žďáru nad Sázavou, Mikulova, Slavkova u Brna, Valtic, Hejnic, městyse Doubravníku,
Velvyslanectví Chilské republiky a Ukrajinské iniciativy Jihomoravského kraje.
Produkce: Anna Pinknerová
produkce@bachuvpodzim.cz
+420 737 333 224